• Go to:

Kromě chirurgie, ozáření a konzervativního postupu existují další léčebné metody pro lokalizovaný karcinom prostaty:

  • kryochirurgická ablace prostaty – CSAP
  • cílený ultrazvuk o vysoké intenzitě – HIFU
  • fokální terapie

Co je CSAP – kryochirurgická ablace prostaty?

Kryochirurgická ablace prostaty je experimentální metoda léčby karcinomu prostaty. Je to minimálně-invazivní metoda, při které jsou nádorové buňky přímo zničeny zmrazením (Obr. 1).

Co je HIFU – cílený ultrazvuk o vysoké intenzitě?

Cílený ultrazvuk o vysoké intenzitě je experimentální metoda léčby karcinomu prostaty. Využívá energii zvukových vln o vysoké frekvenci k zahřátí nádorových buněk a jejich zničení (Obr. 2).

Co je fokální léčba?

Fokální léčba je termín označující několik experimentálních metod ke zničení malých nádorů. Protože nádorové buňky jsou přímo zasaženy, nedochází k poškození okolních tkání v prostatě nebo dolních močových cest (Obr. 3).

Obr. 1: Kryochirurgická ablace prostaty (CSAP) zabíjí nádorové buňky jejich zmrazením.
Obr. 1: ablace prostaty (CSAP) zabíjí nádorové buňky jejich zmrazením.
Obr. 2: Cílený ultrazvuk o vysoké intenzitě (HIFU) využívá energii zvukových vln o vysoké frekvenci k zahřátí nádorových buněk a jejich zničení.
Cílený ultrazvuk o vysoké intenzitě (HIFU) využívá energii zvukových vln o vysoké frekvenci k zahřátí nádorových buněk a jejich zničení.
Obr. 3: U fokální léčby jsou nádorové buňky prostaty zasaženy přímo a nedochází tak k většímu poškození jiných tkání.
Obr. 3: U fokální léčby jsou nádorové buňky prostaty zasaženy přímo a nedochází tak k většímu poškození jiných tkání.
error: Content is protected !!