• Go to:

Močová inkontinence je problém, který je nutno správně diagnostikovat, aby bylo možno nasadit vhodnou léčbu. Vést rozhovor o úniku moči muže být poněkud nepříjemné, je to ale nevyhnutné. Urolog je schopen léčbou zmírnit Vaše obtíže nebo inkontinenci dokonce vyléčit. K léčbě inkontinence je nejprve nutné stanovit, o který typ inkontinence se jedná, aby mohl lékař zvolit vhodný typ léčby.

Tato část shrnuje různé testy, které mohou Vašemu urologovi pomoci k lepšímu vyhodnocení Vašich obtíží. Je důležité si uvědomit, že v různých zemích se mohou vyšetření lišit.

Váš ošetřující lékař se Vás zeptá na anamnézu, neboli historii Vašich onemocnění, či prodělaných operací. Anamnéza zahrnuje všechna prodělaná onemocnění, operace či úrazy, dále léky, které užíváte. To všechno muže mít souvislost s rozvojem inkontinence.

Váš lékař se Vás může ptát:

 • jestli užíváte nějaké léky, pokud ano, tak jaké
 • jestli kouříte
 • jestli a v jaké míře konzumujete alkohol či kávu
 • na prodělané operace
 • na střevní obtíže
 • na počet těhotenství a porodů
 • na menopauza

Příklady otázek, které se Vás lékař může ptát ohledně dopadů inkontinence na Váš každodenní život:

 • jak často chodíte na toaletu
 • jak často u Vás dochází k úniku moči
 • přítomnost úniku při kašli nebo smíchu
 • přítomnost a počet nočního močení
 • nutnost rychlého vyhledání toalety při pocitu na močení
 • pocit nedostatečného vyprázdnění měchýře po vymočení

Lékař se Vás může ptát také na Váš sexuální život.

Tělesné vyšetření

Lékař provede tělesné vyšetření břicha a podbřišku k vyloučení přítomnosti přeplněného močového měchýře. Urolog Vás vyzve k zakašlání s naplněným měchýřem k detekci stresového úniku moči – stresové inkontinence. Je nezbytné vyšetřit svaly pánevního dnao, a to u mužů vyšetřením přes konečník, kde se vyšetří i prostata (Obr.1), a u žen gynekologickým vyšetřením.

Obr. 1: Vyšetření prostaty pohmatem přes konečník k posouzení velikosti, tvaru a konzistence prostaty.
Obr. 1: Vyšetření prostaty pohmatem přes konečník k posouzení velikosti, tvaru a konzistence prostaty.

Dotazníky pro pacienty

Lékař Vás může požádat o vyplnění speciálního dotazníku, který pomůže k lepšímu hodnocení Vašich obtíží a porozumění, jak obtíže ovlivňují Váš každodenní život. Dotazník může být užitečný i v hodnocení obtíží v čase.

Mikční deník

Lékař Vás může požádat o vyplnění mikčního deníku. Budete zapisovat, kolik tekutin vypijete, jak často jste močili a objem vymočené moči. Mikční deník je užitečný k lepšímu hodnocení Vašich obtíží. Můžete si ho stáhnout z této webové stránky.

Vyšetření moče

Odevzdáte vzorek moči k vyšetření, které mimo jiné vyloučí přítomnost močové infekce.

Hodnocení reziduální moči

Reziduum, nebol-li reziduální moč, je objem moči, který zůstává v močovém měchýři po vymočení. Reziduum je možno změřit cévkováním (zavedením katetru přes močovu trubici do měchýře) nebo ultrazvukem močového měchýře. Vyšší rezidua mohou přispívat ke zhoršení inkontinence a představují rizikový faktor pro vznik močových infekcí.

Test vážení vložek

Při tomto testu Vás lékař požádá o použití absorpční vložky a to obvykle na dobu od 1 do 24 hodin. Poté se vložka zváží a zhodnotí se tak množství uniklé moči. Lékař či sestra Vám podrobně vysvětlí, jak tento test probíhá.

Urodynamické vyšetření

Urodynamické vyšetření přináší podrobnější informace o mikčním cyklu a slouží k posouzení funkce svalů močových cest. Existuje více druhů urodynamických vyšetření, která může lékař použít k lepšímu zhodnocení Vašich obtíží. Zahrnují uroflowmetrii a invazivní urodynamické vyšetření.

Uroflowmetrie

Jedná se o jednoduchý urodynamický test, který hodnotí rychlost proudu moči. Toto vyšetření se provádí v oddělené místnosti urologické ambulance, která pacientům zajistí dostatečné soukromí. Pacient při vyšetření močí do speciální nádoby – uroflowmetru (Obr. 2). Vyšetření pomůže prokázat přítomnost překážky v toku moči.

Invazivní urodynamické testy

Pokud se jedná o závažnou inkontinenci, která vyžaduje operaci, provádí se invazivní urodynamické vyšetření. Toto vyšetření je užitečné zejména u pacientů po předchozích operačních výkonech nebo u nemocných s nejistou diagnózou.

Při tomto vyšetření Vám lékař nebo sestra zavede katetr (cévku) do močové trubice a do konečníku, které budou měřit tlak v břišní dutině a v měchýři. V některých případech je měchýř plněn sterilní tekutinou pomocí zavedeného katetru přes močovou trubici. Po naplnění měchýře se pacient vymočí do uroflowmetru. Toto vyšetření se jmenuje plnící a mikční cystometrie.

Obr. 2: Běžný typ uroflowmetru pro muže a ženy.
Obr. 2: Běžný typ uroflowmetru pro muže a ženy.

Cystoskopie

Při tomto vyšetření se lékař za pomoci malé kamery dívá přes močovou trubici do močového měchýře. Cystoskopie není rutinní vyšetření při inkontinenci. Používá se při přítomnosti dalších obtíží, například přítomnosti krve v moči, nebo k dovyšetření v případech, kde není diagnóza zcela jasná.

Zobrazovací metody

Základním vyšetřením je sonografie (ultrazvukové vyšetření). Při této technice zvukové vlny o vysoké frekvenci vytváří obraz měchýře nebo dalších částí močového systému. Jiné zobrazovací metody se k vyšetření inkontinence běžně nepoužívají.

error: Content is protected !!