• Go to:

Rizikové faktory rozvoje močové inkontinence:

  • Operace malé pánve, nebo prostaty
    U žen porod, menopausa

Močová inkontinence se obvykle zhoršuje s rostoucím věkem, ale ani tak by neměla být považována za přirozenou součást stárnutí.

error: Content is protected !!