• Go to:

Některé psychické stavy bývají spojeny s ED. Patří mezi ně:

  • Úzkost
  • Deprese
  • Pocity bezmoci
  • Nízké sebevědomí
  • Neschopnost vyjádřit emoce, emoční oploštěnost
  • Stres

K rozvoji ED příspívají i zkreslené společenské představy, jak by muži a ženy měli vystupovat a vzájemně se k sobě chovat, nevhodné životní vzory a nerealistická očekávání v otázce lidské sexuality.

error: Content is protected !!