• Go to:

Radikální prostatektomie je chirurgický výkon u lokalizovaného karcinomu prostaty. Cílem je odstranit celou prostatu a semenné váčky. Provádí se v celkové anestezii.

Výhody a nevýhody radikální prostatektomie a zda je pro Vás vhodná si proberte se svým lékařem.

Jak se provádí radikální prostatektomie?

Radikální prostatektomie se provádí jako otevřená operace nebo laparoskopicky. Při otevřené operaci chirurg řezem přes břišní stěnu nebo hráz (perineum) přistupuje přímo k prostatě. Prostata a semenné váčky jsou odstraněny a močový měchýř a močová trubice sešity k sobě (Obr. 1). Lékař zavede močovou cévku, která napomáhá hojení močové trubice a močového měchýře. Obvykle se cévka odstraňuje po 7 dnech.

Při laparoskopické operaci chirurg vloží malé plastové trubičky do Vašeho břicha a přes tyto vloží operační nástroje potřebné k odstranění prostaty. Jedna z těchto malých trubek je využita k vložení kamery, která poskytne operatérovi vysoce kvalitní obraz prostaty na videomonitoru. Laparoskopická operace může být uskutečněna i pomocí roboticky asistovaného systému.

Pro lokalizovaný karcinom prostaty jsou metody otevřené a laparoskopické operace shodně účinné.

Odstranění pánevních uzlin – pánevní lymfadenektomie

Pokud se karcinom mohl rozšířit nebo již rozšířil do mízních (lymfatických) uzlin v oblasti pánve, lékař se rozhodne v průběhu radikální prostatektomie odstranit i lymfatické uzliny.

Obr. 1 Během radikální prostatektomie odstraňuje chirurg celou prostatu a semenné váčky.
Obr. 1 Během radikální prostatektomie odstraňuje chirurg celou prostatu a semenné váčky.

Jak se můžu připravit na operaci?

Lékař Vám detailně poradí, jak se na operaci připravit. Pro přípravu před anestezií nesmíte jíst, pít a kouřit 6 hodin před operací. V případě, že užíváte nějaké léky, prodiskutujte to se svým lékařem, protože některé musíte několik dní před operací vysadit. Váš lékař Vám doporučí, kdy je můžete začít znovu užívat.

Jaké jsou vedlejší účinky léčby?

Obvykle můžete opustit nemocnici mezi 3. až 7. dnem po operaci. Délka hospitalizace se liší v různých zemích. Po otevřené prostatektomii můžete několik týdnů vnímat mírnou bolest v podbřišku. Po operaci Vás může trápit močová inkontinence (únik moči) nebo erektilní dysfunkce (porucha erekce). Pro tyto stavy budete potřebovat další léčbu.

Lékaře či nemocnici kontaktujte, pokud:

  • se rozvine horečka
  • máte silné krvácení
  • silnou bolest
  • problémy s močením

Jaké jsou následky léčby?

Radikální prostatektomie je běžný způsob léčby lokalizovaného karcinomu prostaty.

Radikální prostatektomie může být příčinou stresové močové inkontinence. Protože prostata obklopuje močovou trubici, napomáhá odolávat tlaku plného močového měchýře. Když je prostata odstraněna, tento efekt odpadá. Existují určitá doporučení, jak zlepšit nebo léčit stresovou inkontinenci. Více v kapitole Močová inkontinence po operaci prostaty v Pacientských informacích EAU o močové inkontinenci.

Dalším rizikem radikální prostatektomie je erektilní dysfunkce. V průběhu operace chirurg potřebuje operovat blízko nervů a cév pro penis a snaží se tyto nervy a cévy při operaci nepoškodit. Úspěch závisí na agresivitě nádoru a jeho lokalizaci.

Důležité je, aby Vám lékař doporučil léčbu inkontinence nebo erektilní dysfunkce. Neváhejte diskutovat své obavy se svým lékařem. Společně se můžete rozhodnout o další možnosti léčby, která je pro Vás nejvhodnější.

Pamatujte, že hlavní cíl radikální prostatektomie je odstranit nádor a Vaše uzdravení.

Jak bude vypadat sledování?

Po radikální prostatektomii s Vámi lékař naplánuje navazující kontroly. V běžné praxi další sledování trvá nejméně 5 let. Při každé návštěvě lékař sleduje hladinu PSA v krvi. V některých případech je nutné vyšetření pohmatem přes konečník. Kontroly jsou důležité ke sledování Vašeho zotavování po operaci, celkového zdravotního stavu a ke zjištění případného návratu onemocnění.

Léčba po operaci

Během sledování hladin PSA vidíme, zda byl nádor zcela odstraněn a jestli je nutná dodatečná léčba ke zničení všech nádorových buněk. Proberte se svým lékařem, která léčebná metoda je pro Vás nejvhodnější.

Jak najít nejbližší pacientskou organizaci?

Pacientské organizace mohou být velmi nápomocné. Pro nalezení Vám nejbližší organizace se zeptejte praktického lékaře, zdravotní sestry nebo lékaře v nemocnici. K nalezení jsou také na internetu.

error: Content is protected !!