• Go to:

Léčba ozářením poškozuje a zabíjí nádorové buňky. Může být provedena zevním ozářením nebo vnitřním ozářením (brachyterapií). Buňky nádoru prostaty jsou zpravidla na ozáření dobře citlivé. Vzhledem k pokrokům v radioterapii začíná být tato metoda efektivní léčbou lokalizovaného karcinomu prostaty.

Výhody a nevýhody radioterapie a zda je pro Vás vhodná, si proberte se svým lékařem.

Hlavním úkolem radioterapie je zabít nádorové buňky prostaty. Vzhledem k tomu, že radioterapie může zabíjet buňky i v dalších orgánech, například v močovém měchýři, je důležité, aby radiační paprsek mířil hlavně na nádorové buňky a limitovalo se poškození okolních tkání. Rozvoj radioterapie zvyšuje přesnost paprsku a dovoluje zvýšit dávku ozáření s minimem nežádoucích účinků.

Standardní zevní ozáření (Obr. 1) trvá okolo osmi týdnů (pět dní v týdnu). Ozáření tak probíhá každý všední den v týdnu. Záření je aplikováno vždy během asi 20 minut a nemusíte být hospitalizován.

Před začátkem ozařování musíte mít doplněno vyšetření CT. Umožňuje zobrazit prostor, který bude ozářen, a také okolní tkáně, které nemají být ozářeny. V posledních letech začíná být více dostupnou tzv. obrazem řízená radioterapie. Při tomto typu léčby radiační onkolog lokalizuje prostatu velmi podrobně a pomocí rentgenu nebo CT se ujistí, že radiační dávka je mířena do prostaty.

Další typ radioterapie je brachyterapie. Při tomto typu léčby je zdroj záření umístěn přímo v prostatě (Obr. 2). Váš lékař může tuto léčbu doporučit, pokud máte nízké Gleasonovo skóre nádoru a nemáte žádné močové příznaky.

Obr. 1: Zevní radioterapie se užívá k poškození a zabití nádorových buněk.
Obr. 1: Zevní radioterapie se užívá k poškození a zabití nádorových buněk.
Obr. 2: Během brachyterapie je zdroj záření umístěn přímo do prostaty.
Během brachyterapie je zdroj záření umístěn přímo do prostaty.

Jak se můžu na léčbu připravit?

Lékař Vám podrobně poradí, jak se na léčbu připravit. Dostanete doporučení, co máte pít a jíst mezi každým ozářením, aby Váš močový měchýř byl v době ozařování vhodně naplněn a konečník vyprázdněn.

Jaké jsou nežádoucí účinky léčby?

Nejběžnější nežádoucí účinky jsou pocit pálení při močení, častější močení a podráždění konečníku. Je to proto, že přilehlé orgány, zejména močový měchýř a konečník, jsou také částečně ozářeny. Obvykle se tyto příznaky dostaví uprostřed léčby a zmizí pár měsíců po jejím ukončení.

Mezi nežádoucí radioterapie patří krvácení z močového měchýře a z konečníku, dokonce i několik let po léčbě. Můžete mít také tzv. příznaky dolních močových cest nebo poruchu erekce.

Jak obtěžující vedlejší účinky budou a kdy se objeví, se u jednotlivců liší. Souvisí to i s celkovým zdravotním stavem pacienta a na konkrétním typu ozáření.

Jak probíhá sledování po ozáření?

Po ozáření pro karcinom prostaty Váš lékař naplánuje následné kontroly. Sledování probíhá obvykle nejméně pět let. Během každé návštěvy lékař testuje hladinu PSA v krvi. V některých případech může doplnit i vyšetření pohmatem přes konečník. Kontroly jsou důležité pro sledování zotavení z léčby, celkového zdravotního stavu a včasný záchyt případného návratu onemocnění.

Radioterapie v kombinaci s hormonální terapií

Pokud máte lokalizovaný karcinom prostaty s vysokým Gleasonovým skóre, lékař může doporučit radioterapii v kombinaci s hormonální léčbou. Lékař Vám vysvětlí detaily přípravy na léčbu.

Léčba po radioterapii

Pokud hodnoty PSA v průběhu sledování ukazují, že nádor nemusel být kompletně odstraněn, můžete potřebovat další léčbu k odstranění všech nádorových buněk. Proberte se svým lékařem, která léčebná možnost je pro Vás nejvhodnější.

error: Content is protected !!