Αξιόπιστες πληροφορίες για την ουρολογία: χωρίς σύνορα

Οι ουρολογικές παθήσεις είναι συχνές: συχνά προκαλούν μεγάλη δυσφορία και μερικές μπορεί να είναι απειλητικές για τη ζωή. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχουμε αξιόπιστες πληροφορίες στην ουρολογία διαθέσιμες στο διαδίκτυο: συνεπείς και υψηλής ποιότητας πληροφορίες που είναι σχετικές για τον καθένα, ανεξάρτητα από το ποια γλώσσα μιλούν ή σε ποια χώρα ζουν.

Ο κύριος σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι να παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες στην ουρολογία – αμερόληπτες, πλήρεις, σαφείς. Όλα τα υλικά που δημοσιεύονται εδώ λαμβάνουν υπόψη την υπάρχουσες επιστημονικές αποδείξεις, την εμπειρία των ειδικών ιατρών και των νοσηλευτριών, καθώς και τις απόψεις των ασθενών.

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος μιας πρωτοβουλία για την ενημέρωση των ασθενών κατευθυνόμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση της Ουρολογίας, έναν ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικό οργανισμό που εργάζεται για να προωθήσει το επίπεδο της ουρολογικής φροντίδας στην Ευρώπη.