Βιβλιοθήκη

Λίθοι νεφρού και ουρητήρα

Λίθοι νεφρού και ουρητήρα

Βασικές πληροφορίες για τους λίθους νεφρού και ουρητήρα

PDF | 23-02-2016 | 671.11 KB | Download

Αίτια λιθίασης νεφρών και ουρητήρα

PDF | 23-02-2016 | 1.21 MB | Download

Συμπτώματα και διάγνωση της λιθίασης νεφρών και ουρητήρα

PDF | 23-02-2016 | 1.40 MB | Download

Θεραπεία λίθων του νεφρού και του ουρητήρα

PDF | 23-02-2016 | 3.76 MB | Download

Πρόληψη υποτροπής της λιθίασης

PDF | 23-02-2016 | 1.03 MB | Download

Μεταβολική Εκτίμηση των λίθων του νεφρού και του ουρητήρα

PDF | 23-02-2016 | 1.03 MB | Download

Γλωσσάρι

PDF | 23-02-2016 | 862.17 KB | Download

Eρωτήσεις και τα σχόλια

This one-page leaflet consists of a sketch of the urinary tract and some space for questions and comments. It is very useful for the patient as well as the doctor during a consultation.

PDF | 23-02-2016 | 981.68 KB | Download