Είμαι εργαζόμενος σε υπηρεσίες υγείας

Poster

Poster

Αυτό το poster είναι τμήμα του is EAU Πληροφορίες για τους ασθενείς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το poster κατά την διάρκεια της συμβουλευτικής μαζί με τις πληροφορίες για τα φυλλάδια των ασθενών.

Λίθοι νεφρού και ουρητήρα

PDF | 29-02-2016 | 914.41 KB | Download