Επικοινωνία

Επικοινωνία

Στην περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προστάσεις πάνω στην ανάπτυξη της ενημέρωσης ασθενών της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρίας παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα.

Παρακαλώ όπως λάβετε υπόψη σας ότι δεν θα μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε στην περίπτωση ερωτήσεων που αφορούν την προσωπική κλινική σας κατάσταση. Η ιστοσελίδα αυτή έχει ως σκοπό να παρουσιάσει γενικές πληροφορίες πάνω σε ουρολογικές οντότητες και επικουρεί τις πληροφορίες που λαμβάνετε από τον θεράπων ιατρό σας. Στην περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την προσωπική σας κλινική εικόνα, οφείλετε να επικοινωνήσετε με τον θεράπων ιατρό σας.

  Contact form
  Please complete all of the following fields
Name
Email
Message

Address:

European Association of Urology
PO Box 30016
NL-6803 AA ARNHEM
The Netherlands

Telephone:

+ 31 (0)26 389 06 80