Εταίροι του σχεδίου

Συμμέτοχοι στο έργο

Συμμέτοχοι στο έργο

Το πρότζεκτ ενημέρωσης ασθενών της EAU είναι ένα συνεργατικό πρότζεκτ με πολυάριθμους συμμετέχοντες οι οποίοι συμβάλλουν στην επιτυχία του.

Το Γραφείο κατευθυντήριων οδηγιών της EAU

Το Γραφείο κατευθυντήριων οδηγιών της EAU είναι υπεύθυνο για την παραγωγή των κατευθυντήριων γραμμών EAU. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές παρουσιάζουν τα πιο πρόσφατα επιστημονικά ευρήματα και παρέχει συστάσεις για την ουρολογική φροντίδα των ασθενών. Το σύνολο του τομέα της ουρολογίας καλύπτεται από τις 23 πάνελ κατευθυντήριων οδηγιών , τα οποία περιλαμβάνουν από κοινού περίπου 200 διεθνείς ειδικούς. Οι κατευθυντήριες γραμμές EAU ενημερώνεται τακτικά, παρουσιάζονται σε διαφορετικές μορφές, και διατίθεται σε διάφορες εκδόσεις. Στο υλικό μπορεί επίσης κάποιος να αποκτήσει πρόσβαση μέσω του δικτυακού τόπου και είναι διαθέσιμο σε πολλές γλώσσες.
Διαβάστε περισσότερα για τα κατευθυντήριων γραμμών EAU >

Το Τμήμα ουρολιθίασης της EAU

Το Τμήμα ουρολιθίασης της EAU (EULIS) έχει ως στόχο να διευκολύνει την προαγωγή της γνώσης, της έρευνας, και της θεραπείας της ουρολιθίασης και την προώθηση του διαλόγου, της έρευνας, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης όλων των πτυχών της νόσου της λιθίασης του ουροποιητικού.
Διαβάστε περισσότερα για το EULIS >

Ομάδα των Νέων ακαδημαϊκών Ουρολόγων της ΕAU

Το τμήμα ουρολιθίαση της EAU EAU Young Academic Urologists Group εκπροσωπείται από νέους και ενθουσιώδεις ουρολόγους οι οποίοι ενδιαφέρονται για την έρευνα και την ουρολογία και τις ακαδημαϊκές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διάγνωση και τη θεραπεία της λιθίασης του ουροποιητικού.

Ευρωπαϊκή Ένωση Νοσηλευτών Ουρολογίας (EAUN)

Η EAUN αντιπροσωπεύει πάνω από 2.500 νοσηλευτές, που εργάζονται φροντίζοντας ουρολογικούς ασθενείς . Πρόκειται για μια ζωντανή, δυναμική οργάνωση με επίκεντρο την εξαιρετική σημασία της ουρολογικής νοσηλευτικής, ειδικά για τον ασθενή. Η κοινωνία υποστηρίζει νοσηλευτές ειδικευμένων στην ουρολογία μέσω εκπαιδευτικών και επιστημονικών δραστηριοτήτων, καθώς και μέσω των διαφόρων δημοσιεύσεων.
Διαβάστε περισσότερα για την EAUN >