Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit

EAU:n (Euroopan urologisen yhdistyksen) tietoja potilaille -hanke on yhteistyöprojekti, jonka onnistumiseen myötävaikuttavat lukuisat yhteistyökumppanit.

EAU Guidelines Office

EAU Guidelines Office vastaa EAU:n suositusten luomisesta. EAU:n suositukset ovat vuosittain ilmestyvä julkaisu, joka esittelee urologian alan uusimpia tutkimustietoja ja tarjoaa urologisten tautien diagnostisointiin ja hoitoon liittyviä kliinisiä suosituksia. Tähän työhön osallistuu lähes 160 kansainvälistä asiantuntijaa.
Lisätietoja EAU:n suosituksista >

EAU Section of Urolithiasis

EAU Section of Urolithiasis (EULIS) on EAU:n jaosto, jonka tarkoituksena on edistää virtsakivitaudin hoitoa sekä edesauttaa tiedonkulkua ja tutkimusta sekä virtsakivitautiin liittyvää keskustelua, tutkimustyötä, valistusta ja koulutusta.
Lisätietoja EULIS-jaostosta >

Urolithiasis Section of the EAU Young Academic Urologists Group

Urolithiasis Section of the EAU Young Academic Urologists Group on EAU:N nuorten tutkijoiden ryhmän virtsakivitautijaosto, johon kuuluu nuoria ja innokkaita urologeja, jotka ovat kiinnostuneita urologisesta tutkimuksesta ja virtsakivitaudin diagnostisointiin ja hoitoon liittyvistä toimenpiteistä.

European Association of Urology Nurses (EAUN)

EAUN:ään eli Euroopan urologisten sairaanhoitajien järjestöön kuuluu yli 2 500 urologisen hoidon piirissä työskentelevää sairaanhoitajaa. EAUN on virkeä ja dynaaminen järjestö, jonka toiminnan painopiste on hyvän urologisen sairaanhoidon painottaminen etenkin potilaan kannalta. Järjestö tukee urologisten sairaanhoitajien työtä koulutuksen ja tutkimuksen sekä erilaisten julkaisujen kautta.
Lisätietoja EAUN-järjestöstä >

ominican Society of Urology (SDU)

Dominican Society of Urology (SDU) perustettiin vuonna 1958, ja siihen kuuluu nykyään yli 160 urologia. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää urologian alaan liittyvää tieteellistä ja kulttuuritoimintaa. Lisäksi yhdistys kehittää ja tukee kaikkea alaan liittyvää tutkimus- ja julkaisutoimintaa edistääkseen jäseniensä koulutusta. Yhdistys on ollut vuodesta 2007 alkaen American Urological Confederation (Confederación Americana de Urología, CAU) -järjestön jäsen.
Lisätietoja SDU:sta >

Suomen Urologiyhdistys ry (FUA)

Suomen Urologiyhdistys ry perustettiin 1954, ja siihen kuuluu lähes 200 jäsentä. Suomessa urologiasta tuli lääketieteellinen erikoisala vuonna 1999, ja maassamme on noin 130 alalla työskentelevää urologia, joista viidennes on naisia. Urologeja tarvitaan kuitenkin lisää hoitamaan eurooppalaisessa mittakaavassa erittäin nopeasti ikääntyvän väestön urologisia vaivoja. Suomen Urologiyhdistykseen kuuluu neljä tutkimusryhmää: FinnProstate, FinnBladder, FinnImpo ja FinnIC. Yhdistyksen Talvipäivät helmikuussa ovat vuotuinen päätapahtuma. Talvipäivät järjestetään yhteistyössä urologisten sairaanhoitajien kanssa.

Hellenic Urological Association (HUA)

Hellenic Urological Association (HUA) perustettiin vuonna 1931, ja sen päämaja on Ateenassa. Yhdistys koostuu tieteellisestä ja koulutukseen keskittyvästä elimestä, ja sen päämäärä on urologian alan edistäminen Kreikassa. HUA julkaisee Hellenic Urology -nimistä aikakauskirjaa. Yhdistyksen jäseniin kuuluu urologeja ja muita erikoistuneita lääketieteen ammattilaisia. Yhdistyksellä on kymmenen erikoisaloittain järjestäytynyttä alaosastoa, joista endourologian, laparoskopian ja uroteknologian osastot ovat tuottaneet EAU:n tietoja potilaille -hankkeen kreikankielisen käännöksen.
Lisätietoja HUA:sta >

Spanish Association of Urology (AEU)

Spanish Association of Urology (Asociación Española de Urología, AEU) perustettiin vuonna 1911, ja siihen kuuluu 1897 aktiivista jäsentä ja 200 erikoistuvaa lääkäriä. Yhdistys julkaisee Actas Urológicas Españolas -nimistä aikakauskirjaa, joka on myös CAU:n (American Confederation of Urology, Confederación Americana de Urología) virallinen julkaisu. Yhdistykseen kuuluvat onkologian, lithiasiksen, laparoskopian ja robotiikan, funktionaalisen urologian, andrologian, elinsiirtojen sekä pediatrian työryhmät. Tutkimuksen järjestämisestä vastaa Urologic Investigation Foundation (FIU).
Lisätietoja AEU:sta >

Turkish Association of Urology (TAU)

Turkish Association of Urology (TAU, Turkin urologinen yhdistys) perustettiin vuonna 1933, ja siihen kuuluu 1753 jäsentä ja 600 asiantuntijaa. Yhdistys julkaisee The Turkish Journal of Urology -julkaisua ja järjesti 22. kansallisen urologisen konferenssinsa 2012. Vuonna 2004 TAU isännöi 19. vuosittaista EAU:n kongressia Istanbulissa ja vuonna 2010 yhdistys isännöi EAU:n 6. kaakkoisen Euroopan kokousta (South Eastern European Meeting, SEEM). Turkki on yksi viidestä suurimmasta maasta mitä tulee urologian alan julkaisuihin TAU:n jäsenten panoksen ansiosta. Yhdistys jatkaa työtään urologian kehittämisen puolesta Turkissa.
Lisätietoja TAU-järjestöstä >