• Go to:

Πληροφορίες για πνευματικά δικαιώματα

© Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία – Κατοχυρωμένα δικαιώματα.

Τα περιεχόμενα της Ενημέρωσης Ασθενών της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας (ΕΟΕ) καθώς και κάθε προϊόν που προέρχεται από τα περιεχόμενα αυτά προορίζεται αποκλειστικά και μόνον για εκπαιδευτικούς λόγους και για προσωπική χρήση. Οποιαδήποτε εμπορική χρήση απαγορεύεται. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρησιμοποίηση, μετάφραση ή προβολή μέρους ή του συνόλου των πληροφοριών της Ενημέρωσης Ασθενών της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότηση από την ΕΟΕ.

Τα περιεχόμενα της Ενημέρωσης Ασθενών της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας μπορούν να: αναγνωσθούν, να εκτυπωθούν και να αποθηκευτούν ηλεκτρονικά για προσωπική και εκπαιδευτική χρήση, καθώς και χρησιμοποιηθούν ως ηλεκτρονική παραπομπή σε ιστοσελίδες και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.

Η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία δεν επιτρέπει την εισαγωγή της Ενημέρωσης Ασθενών ή οποιουδήποτε υλικού προέρχεται από αυτήν σε εξωτερικές ιστοσελίδες, ιστότοπους ή βάσεις δεδομένων, εκτός και αν ειδική εξουσιοδότηση έχει δοθεί για κάτι τέτοιο.

Υπεύθυνη δήλωση

Η ιστοσελίδα αυτή περιέχει γενικές πληροφορίες πάνω σε ουρολογικές νόσους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η παρεχόμενη πληροφόρηση δεν έχει ως σκοπό, ούτε προορίζεται να αντικαταστήσει την ιατρική γνωμοδότηση και την ιατρική θεραπεία. Στην περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη νόσο σας, παρακαλώ όπως συμβουλευτείτε τον ιατρό σας ή τον εξουσιοδοτημένο πάροχο υγείας σας.

Οι προβαλόμενες πληροφορίες παρήχθησαν από την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία σε συνεργασία με το τμήμα για την Ουρολιθίαση (EAU Section of Urolithiasis), το τμήμα για την Ουρολιθίαση της ομάδας νέων ακαδημαϊκών ουρολογων, τη νοσηλευτική της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας, την Εταιρεία Ουρολογίας της Τουρκίας, την Εταιρεία Ουρολογίας της Σλοβενίας και την Εταιρεία Ουρολογίας της Φιλανδίας.

Το παρουσιαζόμενο ιατρικό περιεχόμενο βρίσκεται σε συμφωνία με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας.

Τήρηση απορρήτου

Η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία δεσμεύεται για την διασφάλιση του απορρήτου των ιατρικών πληροφοριών. Στην ιστοσελίδα αυτή δεν ζητούνται προσωπικές πληροφορίες από τις οποίες θα μπορούσατε να αναγνωριστείτε ως ο χρήστης της ιστοσελίδας μας, με εξαίρεση τη σελίδα επικοινωνίας μαζί μας.

Στην περίπτωση που αποφασίσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα χρειαστεί να παρέχετε κάποιες προσωπικές πληροφορίες (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση). Οι πληροφορίες αυτές δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ για εμπορικούς σκοπούς.

Στατιστικά

Όπως και πολλές άλλες ιστοσελίδες, χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα “Google Analytics” για να συλλέξουμε σειρά πληροφοριών σχετικά με την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας.

Τα δεδομένα που το πρόγραμμα “Google Analytics” μας παρέχει είναι:

  • Από ποια ιστοσελίδα προέρχεται ο χρήστης της ιστοσελίδας
  • Πόση ώρα παρέμεινε ο χρήστης της ιστοσελίδας
  • Τι πάροχο internet (browser) χρησιμοποιεί ο χρήστης της ιστοσελίδας
  • Και άλλα.

Οι πληροφορίες αυτές μας βοηθούν να κατανοήσουμε τις ανάγκες των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας και να λαμβάνουμε αποφάσεις σχετικές με το σχεδιασμό και τη συντήρηση της ιστοσελίδας μας. Στη συγκεκριμένου τύπου καταγραφή, δεν εμπεριέχονται πληροφορίες που επιτρέπουν την προσωπική σας ταυτοποίηση. Για την συλλογή στοιχείων με το πρόγραμμα “Google Analytics” η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί αρχεία τύπου ‘’cookies”.

Πως χρησιμοποιούμε τα αρχεία τύπου “cookies”.

Αρχεία τύπου ‘’cookies” είναι μικρά αρχεία που ζητούν την άδεια σας να τοποθετηθούν στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Αμέσως μετά την εξουσιοδότησή σας, το αρχείο εισάγεται και μας επιτρέπει να αναλύσουμε την κίνηση σας στο διαδίκτυο ή μας ενημερώνει πότε επισκέπτεστε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Τα αρχεία τύπου ‘’cookies” επιτρέπουν σε διάφορες εφαρμογές του διαδικτύου να σας αναγνωρίσουν προσωπικά. Έτσι, οι εφαρμογές αυτές προσαρμόζονται στις ανάγκες σας, συγκρατώντας τις πληροφορίες σχετικές με τις συγκεκριμένες επιθυμίες σας.

Συμπερασματικά, τα αρχεία τύπου “cookies” μας επιτρέπουν να σας παρέχουμε μια καλύτερη ιστοσελίδα, παρακολουθώντας ποιες σελίδες σας φάνηκαν χρήσιμες και ποιες όχι. Τα αρχεία τύπου “cookies” με κανένα τρόπο δεν μας δίνουν πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή μας παρέχουν οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία σχετικά με εσάς.

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ του να αποδεχθείτε ή όχι ένα αρχείο τύπου “cookies”. Οι περισσότεροι πάροχοι internet αποδέχονται αυτόματα τα αρχεία τύπου “cookies”, αλλά μπορείτε κάλλιστα και να ρυθμίσετε τον πάροχό σας να απορρίπτει τα αρχεία αυτά αν το επιθυμείτε. Εντούτοις το τελευταίο μπορεί να σας αποτρέπει στο να λαμβάνεται τις πλήρες παροχές της ιστοσελίδας.

Παραπομπές σε άλλες ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει παραπομπές σε άλλες ιστοσελίδες ενδιαφέροντος. Σημειώνεται ότι φεύγοντας από την ιστοσελίδα μας δεν έχουμε κανένα έλεγχο πάνω στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων που εισέρχεστε. Συνεπώς, δεν είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχετε στις ιστοσελίδες αυτές, όταν δεν διακατέχονται από το ίδιο καθεστώς τήρησης του απορρήτου.

Οφείλετε να είστε προσεκτικοί και να αναζητάτε τη δήλωση απορρήτου σε κάθε ιστοσελίδα που τίθεται υπό αμφισβήτηση.

error: Content is protected !!