Έκτοπος όρχις

Ο όρχις καταλαμβάνει μία θέση εκτός της φυσιολογικής πορείας του προς το όσχεο.

error: Content is protected !!