Ακτινοθεραπεία

Ένας τύπος θεραπείας για αντιμετώπιση του καρκίνου που χρησιμοποιεί ακτινοβολία για τον έλεγχο ή την εξόντωση των καρκινικών κυττάρων.

error: Content is protected !!