Κρυψορχία

Η απουσία ενός ή και των δύο όρχεων από το όσχεο.

error: Content is protected !!