Συγγενής

Μια κατάσταση που προϋπάρχει της γέννησης και οφείλεται σε διάφορες καταστάσεις.

error: Content is protected !!