Biblioteka

Dobroćudno povećanje prostate

Dobroćudno povećanje prostate

Osnovne informacije o dobroćudnom povećanju prostate

PDF | 18-02-2016 | 1.58 MB | Download

Dobroćudno povećanje prostate (DPP)

PDF | 18-02-2016 | 1.38 MB | Download

Simptomi donjeg urinarnog trakta i dijagnoza DPP-a

PDF | 18-02-2016 | 2.21 MB | Download

Aktivno nadziranje dobroćudnog povećanja prostate (DPP)

PDF | 18-02-2016 | 1.63 MB | Download

Lijekovi za liječenje LUTS-a u muškaraca s DPP

PDF | 18-02-2016 | 1.30 MB | Download

Kirurško liječenje LUTS-a u muškaraca s (DPP)

PDF | 18-02-2016 | 3.19 MB | Download

Život s dobroćudnim povećanjem prostate (DPP)

PDF | 18-02-2016 | 1.31 MB | Download

Česta pitanja o dobroćudnom povećanju prostate (DPP)

PDF | 18-02-2016 | 1.22 MB | Download

Pojmovnik izraza za dobroćudno povećanje prostate (DPP)

PDF | 18-02-2016 | 1.02 MB | Download