• Go to:

Ako imate bilo kakva pitanja ili prijedlog za razvoj EAU Informacije o pacijentima, molimo vas da kontaktirate našu korisnicu.

Molimo vas imajte na umu da nećemo moći odgovoriti na pitanja u vezi s vašim osobnim medicinskim stanjima. Svrha ovih internetskih stranica pruža informacije o urološkim informacijama o većim podacima koje su dobivene od vaših liječnika. Ako imate bilo kakvih pitanja ili vas slanica vaše zdravlje, uvijek biste se trebali poslužiti svojim liječnicima.

E-pošta: info.patientinformation@uroweb.org
Telefon: +31 26 3890 680

EAU Central Office
PO Box 30016
NL-6803 AA Arnhem
The Netherlands

error: Content is protected !!