• Go to:

Ključ uspjeha

Jedan od kjučeva uspjeha je naša suradnja s Nacionalnim društvima. EAU informacije za pacijente računaju na stručnost članova društva u prijevodu i lokalizaciji sadržaja.

Ova stranica pruža pregled društava uključenih u prijevod i lokalizaciju EAU informacija za pacijente.

Bugarsko udruženje urologa (BAU)
Bugarsko udruženje urologa (BAU)
Dominikansko udruženje urologa (SDU)
Dominikansko udruženje urologa (SDU)
Dominikansko udruženje urologa (SDU)
Dominikansko udruženje urologa (SDU)
Finsko udruženje urologa (FUA)
Finsko udruženje urologa (FUA)
Helensko udruženje urologa (HUA)
Poljsko udruženje urologa (PUA)
Poljsko udruženje urologa (PUA)
Španjolsko udruženje urologa (AEU)
Španjolsko udruženje urologa (AEU)
Tursko udruženje urologa (TAU)
Tursko udruženje urologa (TAU)
Kosovsko udruženje urologa (UKK)
Kosovsko udruženje urologa (UKK)
Czech Urological Society
Czech Urological Society
Latvian Urological Association
Latvian Urological Association
Chinese Urological Association
Chinese Urological Association
Združenje urologov Slovenije (ZUS)
lietuvos Urologu Draugua
Rusko udruženje urologa
error: Content is protected !!