Naši partneri

Nacionalna društva

Nacionalna društva

Ključ uspjeha

Jedan od kjučeva uspjeha je naša suradnja s Nacionalnim društvima. EAU informacije za pacijente računaju na stručnost članova društva u prijevodu i lokalizaciji sadržaja.

Ova stranica pruža pregled društava uključenih u prijevod i lokalizaciju EAU informacija za pacijente.

Bugarsko udruženje urologa (BAU)

Bugarsko udruženje urologa (BAU) osnovano je 1960. godine. Udruženje danas broji 250 urologa od kojih je 5% žena. Glavni ciljevi BAU-a su davanje potpore i razvoj urologije u Bugarskoj na način da  potiče znanstvena istraživanja svojih članova u području urologije, održava visoku razinu profesionalnih kvalifikacija urologa, i primjenjuje najnovija globalna dostignuća u urologiji i promiče uspjehe bugarskih urologa.

Do sada je BAU organizirao 7 nacionalnih kongresa o različitim temama – urolitijaza, urološka onkologija, dobroćudna hiperplazija prostate, plastična kirurgija, presađivanje bubrega, endourologija, andrologija, itd. Godine 2012. BAU je bio domaćin 8. Kongresa južnoeuropskih udruženja urologa pod pokroviteljstvom Europskog udruženja urologa.

Hrvatsko urološko društvo (HUD)

Hrvatsko urološko društvo (HUD) osvnovano je 1992. godine. Urologija u Hrvatskoj ima dugu povijest, prva urološka jedinica započela je s radom 1894. godine. Danas Hrvatsko urološko društvo ima više od 150 aktivnih članova i oko 30 specijalizanata. Društvo je vrlo aktivno i ima sastanak svake godine obično tokom regionalnih kongresa. Društvo organizira nacionalni kongres svake četiri godine. Djelujemo kao most suradnje između bolesnika i aktivnih urologa. Uspješno surađujemo s organizacijom uroloških medicinskih sestara.

Dominikansko udruženje urologa (SDU)

Dominikansko udruženje urologa (SDU) osnovano je 1958. godine i trenutno ima više od 160 urologa. Udruženje nastoji promicati znanstvene i kulturne aktivnosti vezane uz cijelo područje urologije. Ono nadalje veliča i podupire svaku inicijativu za diseminaciju podataka i istraživanje u ovoj disciplini kako bi unaprijedilo stručnost svojih članova. Od 2007. godine Udruženje je član Američke konfederacije urologa (CAU).

Finsko udruženje urologa (FUA)

Finsko udruženje urologa (FUA) osnovano je 1954. godine i ima gotovo 200 članova. Urologija je u Finskoj 1999. postala medicinskom specijalizacijom. U Finskoj je oko 130 aktivnih urologa, a petina njih su žene. Postoji, međutim, potreba za većim brojem urologa kako bi se riješili urološki problemi jedne od najbrže starećih populacija u Europi. Četiri su istraživačke skupine povezane s FUA, FinnProstate, FinnBladder, FinnImpo i FinnIC. Zimski dani urologije u veljači najvažniji su godišnji događaj za FUA i organiziraju se zajedno s urološkim medicinskim sestrama.

Helensko udruženje urologa (HUA)

Helensko udruženje urologa (HUA) osnovano je 1931. godine i sjedište mu je u Ateni. Sastoji se od znanstvenog i edukativnog tijela čija je svrha promicanje područja urologije u Grčkoj. HUA objavljuje časopis “Hellenic Urology”. Njegovi se članovi sastoje od urologa i drugih specijaliziranih medicinskih profesionalaca. Udruženje ima 10 odjela podspecijalnosti, a Odsjek za endourologiju, laparaskopiju i urotehnologiju je pripremio grčki prijevod EAU Informacija za pacijente.

Poljsko udruženje urologa (PUA)

Poljsko udruženje urologa osnovano je 1949. godine. Danas se sastoji od sljedećih radnih skupina: Mladi urolozi, Endourologija i ESWL, Vojni urolozi, Seksuologija i andrologija, i Udruženje uroloških medicinskih sestara. PUA aktivno promiče urološka znanja općoj populaciji, stavlja težište na nova istraživanja i prevodi EAU Informacije za pacijente na poljski jezik. Udruženje je organiziralo preko 40 godišnjih znanstvenih kongresa.

Španjolsko udruženje urologa (AEU)

Španjolsko udruženje urologa (AEU) osnovano je 1911. godine i ima 1897 aktivnih članova i 200 specijalizanata. Udruženje izdaje časopis “Actas Urológicas Españolas,” koji je ujedno i službeni časopis Američke konfederacije urologa (CAU). AEU ima radne skupine za onkologiju, litijazu , laparoskopiju i robotiku, funkcionalnu urologiju, andologiju, transplantaciju, i pedijatriju. Istraživanja organizira Zaklada za urološka istraživanja (Urologic Investigation Foundation – FIU).

Tursko udruženje urologa (TAU)

Tursko udruženje urologa (TAU) osnovano je 1933. godine i ima 1753 člana i 600 specijalizanata. Udruženje objavljuje časopis “The Turkish Journal of Urology”, a 2012. je organizirao 22. nacionalni urološki kongres. TAU je u Istanbulu 2004. godine bio domaćin 19. godišnjeg EAU kongresa, a 2010. je ugostio EAU-ov 6. skup za jugoistočnu Europu (South Eastern European Meeting – SEEM). Zahvaljujući doprinosima TAU članova Turska je jedna od 5 najvećih zemalja s obzirom na znanstvenu aktivnost u području urologije. Udruženje nastavlja svojim radom razvijati i poticati napredak urologije u Turskoj.

Kosovsko udruženje urologa (UKK)

Kosovsko udruženje urologa (UKK) osnovano je u Prištini 2001. godine. Udruženje organizira simpozije na koje poziva urologe iz Albanije, Makedonije i Madžarske, kao i predavače iz EAU-a. UKK također organizira Dane prostate za opću populaciju i godišnje znanstvene skupove o urološkim problemima. Svi su kosovski urolozi članovi EAU.

Czech Urological Society

Under construction.

Slovak Urological Society (SUS)

The Slovak Urological Society is from historical point of view a direct continuation of the professional activities of the Czechoslovak Urological Association.  The Slovak branch of the Czechoslovak Urological Association was established in  year 1957. Independent  Slovak Urological Society has been founded in year 1993, which has  now more than 370 members. The society has recently created a section for residents whose membership includes all young residents specialising in urological training. Duration of urological specialisation training is five years.

Cooperation with the Czech Urological Society represents a significant part of the international activities of the Slovak Urological Society. The second significant international function  is the activity within the European Association  of  Urology and  Central European Urological  Office. In the framework of this cooperation in the year 2010 was in Bratislava 10th   Central European Meeting. Nearly 400 participants have registered for the anniversary meeting with many coming from neighboring countries such as Romania, Poland, Slovenia, Czech Republic and  Hungary.

In Slovakia, there is a total  22 urological departments, which carry out the open urological, endoscopical and laparoscopic procedures. We have one centre for robotic surgery  and five centres for  kidney transplantation.

One of our major challenges are efforts  to bring to our patients the most advanced urological  diagnostic and therapeutic procedures.