Nierakmeņu un urīnceļu akmeņu ārstēšana

SWL ārstēšanas

Šoka viļņu litotripsija (Shock-wave lithotripsy — SWL)

SWL procedūra tiek veikta, izmantojot iekārtu, kas spēj sadalīt akmeņus, atrodoties ārpus ķermeņa. Lai sadalītu akmeni, caur ādu uz to tiek raidīti fokusēti triecienviļņi (īsi intensīvu skaņas viļņu impulsi). Akmens absorbē  triecienviļņu enerģiju un sadalās mazākos gabaliņos. Akmens fragmenti tiek izvadīti ar urīnu (1. att.).

SWL procedūra ir piemērota vairāk nekā 90% gadījumu. Tomēr tās iznākums ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, piemēram, akmens raksturīgajām pazīmēm un jūsu veselības stāvokļa.

1. att. Ar fokusētiem triecienviļņiem akmens tiek sadalīts fragmentos.
1. att. Ar fokusētiem triecienviļņiem akmens tiek sadalīts fragmentos.

Interesanti fakti

SWL procedūra akmeņu ārstēšanai pirmoreiz tika izmantota 1980. gadā, un pēc dažiem gadiem kļuva par standarta ārstēšanas metodi.

Informācija tiešsaistē

Vērojiet BUPA piedāvāto SWL procedūras norisi šajā YouTube videoklipā.

eye
Show me in-depth information
+

Uzziniet vairāk par SWL procedūru, kā sagatavoties procedūrai un kādas ir tās iespējamās sekas.