• Go to:

Eiropas Urologu asociācijas vispārējā misija ir uzlabot uroloģisko pacientu aprūpes līmeni Eiropā, un daudzu gadu laikā asociācija ir īstenojusi šo misiju, piedāvājot urologiem paredzētas izglītības un zinātnes programmas.

Pēdējā laika pieredze liecina, ka nākamo svarīgo soli šajā procesā ir iespējams spert tikai ar sabiedrības, pacientu un viņu tuvinieku iesaistīšanos un piedalīšanos EAU misijas īstenošanā. Labi informēti pacienti spēj pilnvērtīgāk pārrunāt sev aktuālās problēmas, dalīties informācijā par savu pieredzi saistībā ar slimību un tās ārstēšanu. Tas veicina jēgpilna dialoga veidošanos starp ārstu un pacientu, un rezultātā noved pie aprūpes uzlabošanās.

Mūsu misija

Ikvienam uroloģiskajam pacientam Eiropā ir jābūt pieejamai augstākās kvalitātes informācijai, kas ir paredzēta pacientiem.

EAU iniciatīvas “Informācija pacientam” misija ir sniegt uzticamu, pacientiem paredzētu informāciju uroloģijas jomā, kas atbilst modernākajiem zinātniskajiem atklājumiem, ekspertu ieteikumiem un pacientu vajadzībām. Šai informācijai ir jābūt saskaņotai gan satura, gan kvalitātes ziņā visos tās tulkojumos, kā arī ir jāatbilst dažādām valstīm raksturīgajiem apstākļiem. EAU publikācija “Informācija pacientam” ir izstrādāta saskaņā ar EAU vadlīnijām.

Mūsu vīzija un mērķi

Pēc dažiem gadiem šajā tīmekļa vietnē būs pieejama pacientiem paredzēta informācija, izglītojoši video materiāli un plaša lejupielāžu bibliotēka par visām uroloģijas tēmām. Informācija tiks regulāri atjaunota atbilstoši jaunākajiem zinātniskajiem atklājumiem un ekspertu ieteikumiem, kā arī būs tulkota visās Eiropas valodās.

Kā mēs šos mērķus sasniegsim?

Lai sasniegtu savus mērķus, mēs sadarbojamies ar daudziem entuziasma pilniem partneriem (saite uz partneru lapu), kuri sniedz savu ieguldījumu šajā tīmekļa vietnē publicēto materiālu izstrādē, pārskatīšanā, tulkošanā un pielāgošanā. Mūsu partneru tīklam palielinoties, mēs spēsim aplūkot plašāku informācijas spektru un regulāri papildināt šo tīmekļa vietni ar jauniem materiāliem un valodām. Mēs joprojām paļaujamies arī uz plašo EAU infrastruktūru, kas mums nodrošina visas šī projekta vajadzībām nepieciešamās zināšanas.

Vai ir nepieciešama plašāka pacientiem paredzēta informācija?

Internetā ir pieejams liels daudzums pacientiem paredzētas informācijas, un katru dienu tiek radīti jauni materiāli. Daļa informācijas avotu ir uzticami, piemēram, slimnīcas vai valstu veselības centri, tomēr samērā daudz avotu piedāvā neuzticamu un neobjektīvu informāciju. Mēs ceram, ka, piedāvājot uzticamu, pacientiem paredzētu informāciju internetā, mēs sniegsim nozīmīgu ieguldījumu uzticamas informācijas sniedzēju tīkla izveidē, lai nodrošinātu viegli pieejamu izglītojošu informāciju pacientiem un viņu tuviniekiem.

error: Content is protected !!