• Go to:

© Eiropas Urologu asociācija — visas tiesības aizsargātas.

Eiropas Urologu Asociācijas publikācijas “Informācija pacientam” saturs un visi tās atvasinātie materiāli ir pieejami tikai personiskai lietošanai un izglītības vajadzībām. Šī informācija nav paredzēta komerciālai lietošanai. Jebkādus EAU publikācijas “Informācija pacientam” materiālus vai saistītos produktus, tostarp ilustrācijas, ir aizliegts tulkot vai pavairot bez rakstiskas EAU atļaujas.

EAU publikācijas “Informācija pacientam” materiālus drīkst skatīt, drukāt vai lejupielādēt personīgai lietošanai vai izglītības vajadzībām, kā arī uz tiem drīkst iekļaut saites ārējās tīmekļa vietnēs vai tiešsaistes multivides līdzekļos.

Publikācijas “Informācija pacientam” materiālus un jebkādus citu materiālus, kas izstrādāti, pamatojoties uz šiem tekstiem, ir aizliegts ievietot ārējās tīmekļa vietnēs, lapās, portālos vai serveros bez īpašas atļaujas.

Atruna

Šajā tīmekļa vietnē ir iekļauti vispārīgi materiāli par uroloģiskiem stāvokļiem, kurus var izmantot informatīvos vai izglītojošos nolūkos. Šī informācija nav paredzēta un nav piemērota lietošanai profesionālas medicīniskas ārstēšanas vai profesionālu medicīnisku ieteikumu vietā. Ja jums radušies jautājumi par savu veselības stāvokli, konsultējieties ar ārstu vai citu profesionālu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju.

Šo informāciju sagatavoja Eiropas Urologu Asociācija (European Association of Urology — EAU) sadarbībā ar EAU Urolitiāzes nodaļu (EULIS), EAU Jauno akadēmisko urologu grupas urolitiāzes nodaļu un Eiropas Uroloģijas māsu asociāciju (European Association of Urology Nurses — EAUN), kā arī vairāku valstu urologu biedrībām.

Šajā tīmekļa vietnē sniegtās medicīniskās informācijas saturs atbilst EAU vadlīnijām.

Projekta finansiālo atbalstu nodrošina Eiropas Urologu asociācija. Šajā tīmekļa vietnē netiek viesotas reklāmas, un tā nesaņem ieņēmumus no reklāmām.

Konfidencialitāte

EAU nodrošina jūsu personas datu aizsardzību. Šajā tīmekļa vietnē mēs nelūdzam jums sniegt personu identificējošu informāciju vai informāciju, kas varētu identificēt jūs kā tīmekļa vietnes lietotāju, izņemot lapā Kontaktinformācija iekļauto informāciju.

Ja vēlaties sazināties ar mums, jums ir jānorāda noteikta personas informācija (vārds, uzvārds un e-pasta adrese). Šī informācija nekādos apstākļos netiek izmantota mārketinga vajadzībām.

Statistika

Līdzīgi kā daudzās citās tīmekļa vietnēs, arī mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantots pakalpojums Google Analytics, kas nodrošina datu sekojumu saistībā ar šīs tīmekļa vietnes apmeklējumiem.

Pakalpojuma Google Analytics datos iekļauta šāda informācija:

  • no kādām tīmekļa vietnēm apmeklētāji apmeklē mūsu tīmekļa vietni;
  • cik ilgi apmeklētāji skata mūsu tīmekļa vietni;
  • kādu pārlūkprogrammu apmeklētāji izmanto;
  • u.t.t.

Šī informācija palīdz mums gūt izpratni par tīmekļa vietnes apmeklētāju vajadzībām un pieņemt lēmumus saistībā ar tīmekļa vietnes noformējumu un uzturēšanu. Šajās atskaitēs netiek iekļauti nekādi personu identificējoši dati. Lai ar Google Analytics varētu izsekot datus, šajā tīmekļa vietnē tiek izmantoti sīkfaili.

Kā mēs izmantojam sīkfailus

Sīkfails ir neliels fails, kas ar jūsu atļauju tiek ievietots datora cietajā diskā. Kad esat tam piekritis un fails ir pievienots, tas palīdz analizēt tīmekļa datplūsmu vai norāda mums, kad apmeklējat konkrētu vietni. Sīkfaili ļauj tīmekļa lietojumprogrammām reaģēt uz jums kā indivīdu. Tīmekļa lietojumprogramma var pielāgot tās darbību atbilstoši jūsu vajadzībām, jūsu atzīmēm “Patīk” un “Nepatīk”, apkopojot un atceroties informāciju par jūsu preferencēm.

Kopumā sīkfaili palīdz mums uzlabot mūsu tīmekļa vietnē pieejamās funkcijas, ļaujot pārraudzīt, kuras lapas jums ir vai nav noderīgas. Sīkfaili nepiekļūst jūsu datoram vai jebkādai citai jūsu personu identificējošai informācijai.

Varat izvēlēties piekrist sīkfailu lietošanai vai tos noraidīt. Lielākā daļa tīmekļa pārlūkprogrammu automātiski piekrīt sīkfailu lietošanai, tomēr parasti tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumu var mainīt un noraidīt sīkfailus, ja tā vēlaties. Tomēr šādā gadījumā, iespējams, nevarēsiet pilnvērtīgi izmantot tīmekļa vietnes iespējas.

Saites uz citām tīmekļa vietnēm

Mūsu tīmekļa vietnē var būt iekļautas saites uz citām tīmekļa vietnēm, kuras varētu atbilst jūsu interesēm. Tomēr ņemiet vērā, ka, ja esat izmantojis šādas saites, lai izietu no mūsu vietnes, mēs nekādā veidā nekontrolējam šo citu tīmekļa vietņu darbību. Tāpēc mēs nekādā veidā neesam atbildīgi par šādu vietņu apmeklēšanas laikā sniegtās informācijas aizsardzību vai konfidencialitāti, un uz šādām tīmekļa vietnēm neattiecas šis paziņojums par konfidencialitāti. Rīkojieties piesardzīgi un izskatiet attiecīgās tīmekļa vietnes paziņojumu par konfidencialitāti.

error: Content is protected !!