Projekta partneri

Projekta partneri

Projekta partneri

EAU publikācijas “Pacienta informācija” tapšanā ir piedalījušies daudzi projekta partneri, kas veicinājuši sekmīgu projekta īstenošanu.

EAU vadlīniju izstrādes nodaļa

EAU vadlīniju izstrādes nodaļa ir atbildīga par EAU vadlīniju izstrādi. Šīs vadlīnijas tiek izstrādātas atbilstoši jaunākajiem zinātniskajiem atklājumiem, un tās nodrošina klīniskos ieteikumus uroloģiskās aprūpes jomā. Uroloģijas aprūpes vadlīnijas tiek izstrādātas 23 darba grupās, kurās sadarbojas gandrīz 200 starptautiski eksperti. EAU vadlīnijas tiek regulāri atjauninātas, izklāstītas dažādos formātos un izplatītas dažādās publikācijās. Šie materiāli ir arī pieejami tīmekļa vietnē daudzās valodās.
Uzziniet vairāk par EAU vadlīnijām >

EAU urolitiāzes nodaļa

EAU urolitiāzes nodaļas (EULIS) mērķis ir veicināt zināšanu, izpētes un ārstēšanas metožu uzlabojumu ieviešanu urolitiāzes jomā, kā arī veicināt dialogu, izpēti, izglītību un apmācību visos urīnceļu akmeņu slimības aspektos.
Uzziniet vairāk par EULIS >

EAU Jauno akadēmisko urologu (Young Academic Urologists — YAU) grupas urolitiāzes nodaļa

EAU Jauno akadēmisko urologu grupas Urolitiāzes nodaļā darbojas gados jauni un entuziasma pilni urologi, kuru interešu joma ir uroloģijas izpēte un akadēmiskā darbība akmeņu slimības diagnosticēšanā un ārstēšanā.

Eiropas Uroloģijas māsu asociācija (European Association of Urology Nurses — EAUN)

EAUN sastāvā ietilpst vairāk nekā 2500 medicīnas māsu, kas strādā uroloģiskās aprūpes jomā. Tā ir aktīva, dinamiska organizācija, kuras mērķis ir akcentēt izcilas uroloģiskās aprūpes nozīmi, īpaši pacienta kontekstā. Asociācija sniedz atbalstu uroloģijas medicīnas māsām, piedāvājot izglītojošus un zinātniskus pasākumus, kā arī sagatavojot dažādas publikācijas.
Uzziniet vairāk par EAUN >

Bulgārijas Uroloģijas asociācija (BUA)

Bulgārijas Uroloģijas asociācija (BUA) tika dibināta 1960. gadā. Pašlaik asociācijā darbojas 250 urologu, un aptuveni 5% no tiem ir sievietes. BUA galvenais mērķis ir nodrošināt atbalstu un attīstību uroloģijas jomai Bulgārijā, veicinot asociācijas biedru iesaistīšanos zinātniskos pētījumos uroloģijā, nodrošinot uroloģijas speciālistu augstu profesionālo kvalifikāciju, kā arī ieviešot modernākos pasaules mēroga sasniegumus uroloģijā un popularizējot Bulgārijas urologu veikumu.
Līdz šim BUA ir organizējusi 7 nacionālos kongresus par dažādām tēmām — urolitiāze, uroonkoloģija, labdabīga prostatas hiperplāzija, plastiskā ķirurģija, nieru transplantācija, endouroloģija, androloģija utt. 2012. gadā BUA rīkoja Dienvidaustrumu valstu Uroloģijas asociāciju 8. kongresu, kurš norisinājās Eiropas Uroloģijas asociācijas paspārnē.

Dominikānas Uroloģijas biedrība

Dominikānas Uroloģijas biedrība (Sociedad Dominicana de Urologia — SDU) tika dibināta 1958. gadā, un pašlaik tās sastāvā ietilpst vairāk nekā 160 urologu. Tās mērķis ir veicināt zinātnes un kultūras aktivitātes, kas saistītas ar visām uroloģijas jomām. Asociācija arī piešķir godalgas un atbalsta jebkādas iniciatīvas, kuru mērķis ir izplatīt informāciju par uroloģiju un nodrošināt izpēti uroloģijas jomā tās biedru apmācības uzlabošanai. Kopš 2007. gada biedrība ir Amerikas Uroloģijas konfederācijas (American Urological Confederation — CAU) dalīborganizācija.
Uzziniet vairāk par SDU >

Somijas Uroloģijas asociācija (SUA)

Somijas Uroloģijas asociācija (SUA) tika dibināta 1954. gadā, un tās sastāvā ietilpst gandrīz 200 biedru. Somijā uroloģija tika atzīta par medicīnas nozari 1999. gadā. Somijā aktīvi darbojas aptuveni 130 urologu, un piektā daļa no tiem ir sievietes. Tomēr Somijai kā vienai no straujāk novecojošām populācijām Eiropā ir nepieciešami papildu uroloģijas speciālisti, kuri spētu rūpēties par uroloģijas problēmām. FUA paspārnē darbojas četras izpētes grupas — FinnProstate, FinnBladder, FinnImpo un FinnIC. Ik gadu februārī SUA rīkotās “Uroloģijas ziemas dienas” ir svarīgākais ikgadējais pasākums. Šis pasākums tiek organizēts sadarbībā ar uroloģijas medicīnas māsām.

Grieķijas Uroloģijas asociācija (GUA)

Grieķijas Uroloģijas asociācija (GUA) tika dibināta 1931. gadā, un tās galvenais birojs atrodas Atēnās. Asociācijas sastāvā darbojas zinātnes un izglītības nodaļa, un asociācijas mērķis ir veicināt uroloģijas jomas attīstību Grieķijā. GUA publicē izdevumu “Uroloģija Grieķijā”. Tās sastāvā ietilpst urologi un citi medicīnas speciālisti. Asociācijai ir desmit specializācijas nodaļas. EAU publikācijas “Pacienta informācija” tulkojumu nodrošināja endouroloģijas, laparoskopijas un urotehnoloģiju nodaļa.
Uzziniet vairāk par HUA >

Polish Urological Association (PUA)

Polijas Uroloģijas asociācija (PUA) tika dibināta 1949. gadā. Pašlaik tās sastāvā ietilpst šādas darba grupas: jauno urologu, endourologu un ESWL (Extracorporeal shock wave lithotripsy – ekstrakorporālā triecienviļņa litotripsija) grupa, militārās uroloģijas, seksoloģijas un androloģijas grupa, kā arī uroloģijas medicīnas māsu asociācija. PUA aktīvi veicina sabiedrības informētības uzlabošanu uroloģijas jomā, nodarbojas ar jauniem pētījumiem un sagatavo EAU vadlīniju tulkojumus poļu valodā. Asociācija ir organizējusi vairāk nekā 40 zinātniskos kongresus.
Uzziniet vairāk par PUA >

Spānijas Uroloģijas asociācija (AEU)

Spānijas Uroloģijas asociācija (Asociación Española de Urología — AEU) tika dibināta 1911. gadā, un tās sastāvā ietilpst 1897 aktīvie biedri un 200 klīniskie ordinatori. Asociācija izdod publikāciju “Actas Urológicas Españolas”, kas ir arī Amerikas Uroloģijas konfederācijas (American Confederation of Urology — CAU) oficiālais biļetens. EAU sastāvā darbojas onkoloģijas, litiāzes, laparoskopijas un robotikas, funkcionālās uroloģijas, androloģijas, transplantācijas un pediatrijas darba grupas. Izpētes pasākumus organizē Uroloģijas Izpētes fonds.
Uzziniet vairāk par AEU >

Turcijas Uroloģijas asociācija (TUA)

Turcijas Uroloģijas asociācija (TUA) tika dibināta 1933. gadā, un tās sastāvā ietilpst 1753 biedri un 600 klīniskie ordinatori. Asociācija izdod Turcijas Uroloģijas biļetenu, un 2012. gadā asociācija organizēja 22. Nacionālo Uroloģijas kongresu. 2004. gadā TUA rīkoja EAU 19. gadskārtējo kongresu Stambulā, un 2010. gadā asociācija rīkoja EAU 6. Dienvideiropas Valstu sanāksmi (South Eastern European Meeting — SEEM). Turcija ir viena no piecām lielākajām valstīm zinātnisko publikāciju ziņā uroloģijas jomā, kas tapušas ar TUA biedru dalību. Asociācija turpina darbību uroloģijas attīstības un izaugsmes veicināšanai Turcijā.
Uzziniet vairāk par TUA >

Kosovas Uroloģijas asociācija (KUA)

Kosovas Uroloģijas asociācija (KUA) tika dibināta 2001. gadā Prištinā. Asociācijas mērogā tiek organizēti simpoziji, kuros tiek aicināti piedalīties urologi no Albānijas, Maķedonijas, Turcijas un Ungārijas, kā arī EAU pārstāvji. KUA rīko arī t.s. “Prostatas dienas”, kas ir paredzētas plašākai sabiedrībai, kā arī ikgadējo zinātnisko sapulci par uroloģijas problēmām. Visi Kosovas urologi ir EAU biedri.

Eiropas Prostatas vēža pacientu apvienība Europa Uomo

Eiropas Prostatas vēža pacientu apvienība Europa Uomo nodrošina pārstāvniecību un sniedz atbalstu prostatas vēža un vispārēju prostatas slimību pacientiem un pacientu atbalsta grupām. Mūsu mērķis ir palielināt izpratni par prostatas vēzi un riskam atbilstošu agrīnu tā konstatēšanu, nodrošināt specializētu aprīkojumu prostatas vēža ārstēšanai, institucionālajā līmenī ieviest pacientiem būtiskus veselības aprūpes rezultatīvos indikatorus, uzlabot dzīves kvalitāti un samazināt mirstības rādītājus.

Apvienība Europa Uomo sadarbojas ar profesionālām organizācijām, sniedzot pacientu atsauksmes un iegūstot informāciju par uz pierādījumiem balstītām ārstēšanas metodēm, lai izglītotu vīriešus par vispārējās aprūpes jautājumiem. Apvienība EUomo sadarbojas ar citām pacientu atbalsta grupām solidāra atbalsta sniegšanai.