Europejskie Towarzystwo Urologiczne

Europejskie Towarzystwo Urologiczne

Dwieście tysięcy osób odwiedziło polskojęzyczną wersję strony internetowej przeznaczonej
dla pacjentów urologicznych, przygotowanej przez Europejskie Towarzystwo Urologiczne i między innymi Polskie Towarzystwo Urologiczne.