Woordenlijst

Nier- en urinewegstenen

Ablation therapy

A type of minimally-invasive procedure to remove abnormal tissue. The doctor destroys the abnormal tissue using heat (radiofrequency ablation) or extreme cold (cryoablation). l

Actieve behandeling

Procedure (werkwijze) voor het verwijderen van een niersteen of een urineleidersteen.

Anesthesie (volledig of plaatselijk)

Voorafgaand aan een behandeling krijgt u een geneesmiddel dat ervoor zorgt dat u geen pijn voelt. Als u onder algehele anesthesie (narcose) wordt geholpen, dan bent u buiten bewustzijn en merkt u niet wat er met u gebeurt. Als u onder plaatselijke verdoving wordt geholpen, dan voelt u geen pijn in dat deel van uw lichaam waarin de procedure plaatsvindt. Na de procedure verdwijnt de verdoving langzaam.

Asymptomatische stenen

Stenen die geen klachten (symptomen) veroorzaken. Ze worden meestal ontdekt op beeldmateriaal dat om een andere reden wordt gemaakt (bijvoorbeeld op een röntgenfoto, een MRI of een CT-scan).

Blaas

Orgaan dat de urine die door de nieren wordt geproduceerd opvangt.

Calculi

Stenen.

Catheter

A hollow flexible tube to insert or drain fluids from the body. In urology, catheters are generally used to drain urine from the bladder.

Conservatieve behandeling

Aanzien hoe de steenziekte zich ontwikkelt en dit bewaken of met geneesmiddelen behandelen om het op natuurlijke wijze uitplassen van stenen makkelijker te maken.

Contra-indicatie

Een symptoom of aandoening waardoor een bepaalde behandeling niet wenselijk is.

CT scan

CT stands for Computed Tomography. It is an imaging technique that makes a series of x-ray images of the body.

CT zonder contrastmiddel

Type CT-scan waarbij de blootstelling aan straling laag is.

Decompressie

Het verlichten van de druk in de nieren. Hiervoor wordt een nierdrain door de huid heen rechtstreeks in de nier geplaatst, zodat de urine het lichaam kan verlaten.

Diagnosis

The doctor and nurses do a series of tests to understand what causes your symptoms.

Endoscoop

Een buisvormig instrument waarmee de binnenkant van het lichaam kan worden onderzocht. Dit instrument is wel of niet buigzaam.

Fragments

Pieces of the stone broken during a procedure.

Imaging

Taking images of the body with ultrasound, x-ray or other scanning techniques.

Intravenous urography

An imaging technique where x-ray contrast agent is injected into the vein, usually in the arm.

JJ-stent

A tube that is temporarily placed in the ureter to make sure urine can flow from the kidney to the bladder.

Kidneys

Two bean-shaped organs in the back of the abdomen that filter the blood and produce urine.

Medical Expulsive Therapy (MET)

Medication that makes the natural passing of stones easier and less painful.

Metabolic evaluation

Series of blood and urine tests for patients who have a high risk of forming stones.

Nephrostomy tube

A tube placed directly into the kidney through the skin. This allows the urine to leave the body.

NSAID’s

Een groep geneesmiddelen die worden gebruikt voor het verlichten van pijn. Deze middelen worden vaak gebruikt bij een nierkoliek.

Oxalaat

Een stof die in veel soorten voedsel voorkomt, en mogelijk bestaat er een verband tussen deze stof en de vorming van nier- of urineleiderstenen.

Percutaan
 Door de huid heen.
Percutane nefrolithotomie (PNL)

Een behandeling waarbij stenen uit de nier worden verwijderd via een buisje dat door de huid heen rechtstreeks in de nier wordt geplaatst.

PH-value

A measure between 0.0 and 14.0 to describe if a fluid is acidic or alkaline. pH values close to 7.0 are neutral, anything above is alkaline, anything below is acidic.

Renal

Related to the kidneys.

Shock-wave lithotripsy (SWL)

Treatment option to break stones into smaller pieces using high energy sound waves. Stone fragments pass with urine after the procedure.

Ultrasonography

Imaging technique that uses high-frequency sounds to make an image of the inside of the body (ultrasound).

Ureteroscopie (URS)

Behandeling voor het verwijderen van nier- of urineleiderstenen. Via de urinebuis wordt een ureteroscoop in de urineweg ingebracht waarmee de steen eruit getrokken kan worden.

Urethra

De urinebuis (plasbuis) waardoor urine vanuit de blaas het lichaam kan verlaten.

Uric acid

A chemical that is created when the body breaks down substances called purines.

Urineleider

One of the two tubes through which urine flows from the kidneys to the bladder.

Urinewegen

The organ system which produces and transports urine through and out of the body. It includes two kidneys, two ureters, the bladder and the urethra. The urinary tract is similar in men and women, only men have a longer urethra.
DIT IS EEN TEST ERBIJ

Urolithiase

Steenziekte van de urinewegen.

Uroloog

Een arts die is gespecialiseerd in de gezondheid en ziekten van de urinewegen en de geslachtsorganen.

Vulva

The female external genitals.