Onze partners

Nationale verenigingen

Nationale verenigingen

Sleutel tot succes

Een van de sleutels tot succes is onze samenwerking met nationale verenigingen. EAU Patiënteninformatie is afhankelijk van de expertise van de leden van deze verenigingen voor de vertaling en aanpassing aan lokale omstandigheden.

Deze pagina geeft een overzicht van de nationale verenigingen die betrokken zijn bij de vertaling en aanpassing van EAU Patiënteninformatie.

Dominicaanse Vereniging voor Urologie (SDU)

De Dominicaanse Vereniging voor Urologie (SDU) is opgericht in 1958 en heeft momenteel meer dan 160 leden. Het doel van de vereniging is het promoten van wetenschappelijke en maatschappelijke activiteiten die betrekking hebben op het vakgebied urologie in haar breedste vorm. SDU organiseert en steunt daarom initiatieven die aan de ene kant algemene kennis over urologie helpen vergroten en aan de andere kant onderzoek en training van medisch personeel stimuleren. Sinds 2007 is de vereniging lid van de Amerikaanse Confederatie voor Urologie (CAU).

Finse Urologische Vereniging (FUA)

De Finse Urologische Vereniging werd opgericht in 1954 en heeft bijna 200 leden. In Finland werd urologie in 1999 een medisch specialisme. Er zijn ongeveer 130 actief werkende urologen in Finland en een vijfde hiervan is vrouw. Voor het aanpakken van de urologische problemen van een van de snelst verouderende populaties van Europa is echter behoefte aan meer urologen. Er zijn vier onderzoeksgroepen die gerelateerd zijn aan de FUA: FinnProstate, FinnBladder, FinnImpo en FinnIC. Het belangrijkste jaarlijkse evenement van de FUA zijn de urologische winterdagen in februari. Dit evenement wordt samen met de urologisch verpleegkundigen georganiseerd.

Helleense Vereniging voor Urologie (HUA)

De Helleense Vereniging voor Urologie (HUA) is opgericht in 1931 en gevestigd in Athene. De vereniging bestaat uit een wetenschappelijke en een educatieve afdeling en zet zich in voor de promotie van het vakgebied urologie in Griekenland. HUA publiceert het wetenschappelijke tijdschrift “Hellenic Urology.” Zowel urologen als andere medische specialisten zijn lid van de vereniging. Tien urologische secties maken onderdeel uit van HUA en de sectie voor “Endo-urologie, laparoscopie, en uro-technologie” heeft de Griekse vertaling van EAU Patiënteninformatie verzorgd.

Spaanse Vereniging voor Urologie (AEU)

De Spaanse Vereniging voor Urologie (AEU) is in 1911 opgericht en heeft 1897 leden en 200 artsen in opleiding. De vereniging publiceert het wetenschappelijke tijdschrift “Actas Urológicas Españolas” en dat is tevens het officiële tijdschrift van de Amerikaanse Confederatie voor Urologie (CAU). AEU heeft secties voor oncologie, urolithiase, laparoscopie, functionele urologie, andrologie, transplantatie, en kindergeneeskunde. Wetenschappelijk onderzoek wordt verzorgd door het Urologisch Instituut voor Onderzoek (FIU).

Turkse Urologische Vereniging (TAU)

De Turkse Urologische Vereniging (TAU) werd opgericht in 1933 en heeft 1753 leden, waarvan 600 artsen in opleiding. De vereniging publiceert ‘The Turkish Journal of Urology’ en heeft in 2012 haar 22e nationale urologische congres georganiseerd. In 2004 was de TAU de gastheer voor het 192 jaarlijkse EAU-congres in Istanbul en in 2010 was de TAU de gastheer voor de 6e South Eastern European Meeting (SEEM) van de EAU. Turkije behoort dankzij de bijdragen van TAU-leden tot een van de vijf grootste landen voor wat betreft de wetenschappelijke productie binnen het veld van de urologie. De vereniging zet haar werk voort voor de ontwikkeling en voortgang van de urologie in Turkije.