Partnerët tanë

Partnerët e Projektit

Partnerët e Projektit

Informacioni për pacientin i EAU është një sipërmarrje bashkëpunuese me partnerë të shumtë të projektit që kontribuojnë për suksesin e tij.

Zyra e udhëzimeve e EAU

Zyra e udhëzimeve e EAU është përgjegjëse për prodhimin e Udhëzimeve të EAU. Këto udhëzime paraqesin gjetjet më të fundit shkencore dhe ofrojnë rekomandime klinike për kujdesin urologjik. E gjithë fusha e urologjisë mbulohet nga 23 panele pune udhëzuese, të cilët bashkë përfshijnë afërsisht  200 ekspertë ndërkombëtarë. Udhëzimet e EAU përditësohen rregullisht, të paraqitura në formate të ndryshme, dhe të disponueshme në botime të ndryshme. Materiali mund të merret gjithashtu edhe nëpërmjet faqes së internetit dhe është i disponueshëm në disa gjuhë.
Lexoni më shumë për Udhëzimet e EAU >

Sektori i Urolitiazës i EAU

Sektori i urolitiazës i EAU (EULIS) ka për qëllim që të lehtësojë avancimin e njohurive, investigimit dhe trajtimit të urolitiazës si dhe për të nxitur dialogun, kërkimin, edukimin dhe trajnimin në të gjitha aspektet e sëmundjes së gurëve në urinë.
Lexoni më shumë për EULIS >

Sektori i Urolitiazës i Grupit të Urologëve Akademikë të Rinj të EAU

Sektori i Urolitiazës së Grupit të Urologëve Akademikë të Rinj të EAU përfaqësohet nga urologë të rinj dhe entuziastë të cilët janë të interesuar në kërkimet urologjike dhe aktivitetet akademike që lidhen me diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjes së gurëve.

Shoqata Evropiane e Infermierëve të Urologjisë (EAUN)

EAUN përfaqëson më shumë se 2,500 infermierë, të gjithë që punojnë në kujdesin urologjik. Ajo është një organizatë aktive, dinamike me fokus mbi rëndësinë e infermierisë së shkëlqyer urologjike, veçanërisht për pacientin.
Shoqata i mbështet infermierët në urologji nëpërmjet aktiviteteve arsimore dhe shkencore, si dhe nëpërmjet botimeve të ndryshme.
Lexoni më shumë për EAUN >

Europa Uomo, the European Prostate Cancer Patient Coalition

Europa Uomo, the European Prostate Cancer Patient Coalition, represents and supports patients and patient support groups with prostate cancer and prostate diseases in general. Our goals include increasing awareness, risk adapted early detection of prostate cancer, organization of specialized prostate cancer treatment facilities, institutionalizing use of patient focused health outcome indicators, coordinated research, improved quality of life and reduction of mortality.

Europa Uomo collaborates with the professional organizations to provide patient feedback and receive information on evidence-based treatments for educating men on holistic care. EUomo cooperates with other patient support groups in the spirit of solidarity in advocacy.

Asklepios Kliniken Hamburg

Under construction.