• Go to:

badanie podmiotowe, ogólne informacje dotyczące poprzednich zabiegów, przebytych chorób, alergii oraz leków, które pacjent obecnie zażywa.

error: Content is protected !!