Leczenie chirurgiczne

TUMT

Przezcewkowa termoterapia mikrofalowa

Przezcewkowa termoterapia mikrofalowa prostaty, w skrócie TUMT, jest małoinwazyjnym zabiegiem, w którym do uszkodzenia części tkanki gruczołu krokowego wykorzystuje się energię mikrofalową. Proces ten nazywany jest koagulacją. Skoagulowane części prostaty są absorbowane przez organizm lub usuwane z moczem po zabiegu. Celem przezcewkowej termoterapii mikrofalowej jest zmniejszenie objętości stercza oraz złagodzenie objawów.

Kiedy należy rozważyć przezcewkową terapię mikrofalami?

Przezcewkową termoterapię mikrofalami zaleca się u mężczyzn z prostatą o objętości od 30 do 100 ml, którzy preferują leczenie małoinwazyjne lub z powodu innych schorzeń nie kwalifikują się do innych zabiegów.

eye
Show me in-depth information
+

Przeczytaj więcej na temat TUMT, jak się przygotować I czego możesz oczekiwać po tej procedurze. Ta część zawiera ilustrację dotyczącą  TUMT.