Jestem pacjentem urologicznym

Rak gruczołu krokowego

Rak gruczołu krokowego

Co to jest rak gruczołu krokowego?

Rak gruczołu krokowego (zwanego także prostatą bądź sterczem) jest nowotworem złośliwym gruczołu krokowego. Choroba ta ma kilka stadiów zaawansowania. Wybór leczenia oraz indywidualne doświadczenia pacjenta uzależnione są od specyficznych cech guza oraz specjalistycznej wiedzy zespołu medycznego.

Poszczególne działy tego tematu dostarczają ogólnych informacji dotyczących raka gruczołu krokowego, sposobów jego diagnozowania oraz możliwości leczenia. Swoją indywidualną sytuację należy jednak omówić z lekarzem prowadzącym.

Co to jest gruczoł krokowy?

Gruczoł krokowy, zwany inaczej prostatą lub sterczem, jest gruczołem usytuowanym w dolnej części dróg moczowych, w bezpośredniej okolicy dna pęcherza moczowego, wokół cewki moczowej (ryc. 1). Występuje tylko u mężczyzn. Produkuje on część płynu, który umożliwia transport nasienia. Miąższ gruczołu krokowego zawiera włókna mięśni gładkich, których skurcze powodują wydostanie się nasienia podczas wytrysku.

Prawidłowy gruczoł krokowy ma objętość około 15–25 ml, czyli jest wielkości dużego orzecha włoskiego. Zwiększa się wraz ze starzeniem się mężczyzny.

Jednostkę chorobową polegającą na powiększeniu prostaty fachowo nazywa się łagodnym powiększeniem gruczołu krokowego (BPE). Przeczytaj więcej na temat tej choroby w przygotowanych przez EAU „Informacjach dla pacjentów nt. BPE”.

EAU Patient Information Prostate Cancer
Ryc. 1. Prawidłowy gruczoł krokowy w dolnych drogach moczowych.

Większość nowotworów prostaty rozwija się powoli i nie powoduje objawów. Szybko rosnące nowotwory prostaty są mniej powszechne. Ryzyko zachorowania na raka prostaty zwiększa się z wiekiem. Średni wiek rozpoznania choroby to 69 lat.

Wraz z rozwojem metod diagnostycznych oraz zwiększeniem długości życia wzrasta wykrywalność raka tego narządu. Rak prostaty to najczęstszy nowotwór złośliwy u starszych mężczyzn w Europie. Przeżywalność w przypadku tej choroby w Europie jest stosunkowo wysoka i wciąż rośnie.

Stopienie zaawansowania klinicznego nowotworu

Istnieją różne stopnie zaawansowania raka prostaty. Jeśli nowotwór dotyczy wyłącznie gruczołu krokowego i nie wychodzi poza jego granice, nazywany jest rakiem ograniczonym do gruczołu krokowego. Natomiast w miejscowo zaawansowanym raku gruczołu krokowego, guz nacieka otaczające tkanki, tj. pęcherzyki nasienne, szyję pęcherza moczowego lub węzły chłonne wokół prostaty. Gdy nowotwór rozprzestrzenia się do odległych węzłów chłonnych lub innych narządów, stan taki lekarze nazywają uogólnioną chorobą nowotworową (lub chorobą przerzutową).

Czynniki ryzyka raka gruczołu krokowego

Znanych jest kilka czynników ryzyka raka prostaty. Najważniejszym z nich jest wiek. Nowotwór ten rzadko występuje u mężczyzn w wieku poniżej 40 lat i najczęściej rozwija się u mężczyzn po 65. roku życia. Ryzyko choroby może zwiększać dodatni wywiad rodzinny raka gruczołu krokowego.

Ten typ nowotworu najczęściej dotyczy mężczyzn pochodzenia afrykańskiego, a najniższą zapadalność obserwuje się u Azjatów. Wciąż nie wiadomo, co jest przyczyną tych różnic. Ryzyko zachorowania może zwiększać dieta bogata w produkty mięsne i mleczne, aczkolwiek ten czynnik ryzyka jest wciąż badany. .

Rola hormonów we wzroście komórek raka gruczołu krokowego

Nowotwór rozwija się, gdy dochodzi do szybszego niż normalnie rozrostu komórek. W przypadku raka prostaty przyczyniają się do tego męskie hormony płciowe, zwane androgenami. Najważniejszym z nich jest testosteron. Androgeny są niemal wyłącznie produkowane przez jądra.