• Go to:

Została u Ciebie potwierdzona kamica nerkowa lub moczowodowa. W ulotce tej znajdziesz informacje na temat różnych sposobów leczenia tej choroby, o których możesz porozmawiać z lekarzem, aby wspólnie wybrać terapię najbardziej odpowiadającą Twoim potrzebom.

Czynniki wpływające na decyzję to:

 • charakter dolegliwości
 • właściwości kamieni
 • przebyte choroby
 • sposoby leczenia dostępne w danym szpitalu
 • doświadczenie lekarza prowadzącego
 • twoje indywidualne preferencje

Nie wszystkie kamienie wymagają leczenia. Konieczne jest ono wtedy, gdy złogi wywołują dyskomfort i nie są samoistnie wydalane z moczem. Niemniej jednak w określonych przypadkach lekarz może zalecić leczenie ze względu na stan organizmu pacjenta.

Jeśli kamica przebiega bezobjawowo, na ogół leczenie nie jest konieczne. W takim przypadku lekarz zleca regularne wizyty kontrolne. Dzięki nim będzie mieć pewność, że stan zdrowia pacjenta nie ulega pogorszeniu.

Jeśli cechy kamienia pozwalają sądzić, iż zostanie on naturalnie wydalony z moczem, lekarz może przepisać lekarstwa ułatwiające ten proces. Takie postępowanie nazywane jest leczeniem zachowawczym.

Jeśli rozmiary kamienia powiększają się lub często powoduje on ostry ból, konieczne jest aktywne leczenie.

Leczenie zachowawcze kamicy

Większość kamieni nerkowych i moczowodowych opuszcza organizm wraz z wydalanym moczem. Niestety, w niektórych przypadkach, ze względu na rozmiar i położenie kamienia, proces ten może być długotrwały. Przesuwanie się kamienia w drogach moczowych może powodować ból. Jeśli kamień jest niewielki, istnieje 95% prawdopodobieństwo, że zostanie on samoistnie wydalony w ciągu 6 tygodni.

Należy pamiętać, że:

 • im mniejsza odległość dzieli kamień od pęcherza moczowego, tym większe jest prawdopodobieństwo wydalenia go
 • im większy jest kamień, tym trudniej się go pozbyć

Stosowane są dwie metody leczenia zachowawczego: Leczenie ułatwiające wydalenie kamienia (Medical Expulsive Therapy – MET) oraz rozpuszczanie kamieni zbudowanych z kwasu moczowego. W obu przypadkach leczenie wiąże się z przyjmowaniem leków.

Leczenie aktywne

Kamica nerkowa lub moczowodowa powinna być leczona, gdy występują dolegliwości. Istnieją trzy popularne sposoby usuwania kamieni: litotrypsja zewnątrzustrojową falą uderzeniową, ureteroskopia i nefrolitotomia przezskórna.

Każdy z nich ma swoje wady i zalety. Przy podejmowaniu decyzji ważna jest rozmowa z lekarzem na temat wyników badań oraz doznawanych objawów – dzięki temu możliwy będzie wybór najlepszej terapii.

Jednak lekarz może zlecić leczenie także kamicy bezobjawowej, w przypadku gdy:

 • kamień się powiększa
 • istnieje duże prawdopodobieństwo wytrącenia się kolejnego złogu
 • wdała się infekcja
 • kamień jest bardzo duży
 • pacjentowi bardziej odpowiada taka forma terapii

Lekarz zaleci usunięcie złogu z moczowodu, jeśli:

 • kamień jest zbyt duży, aby mógł zostać wydalony z moczem
 • leczeniu zachowawczemu towarzyszy silny ból
 • doszło do niewydolności nerek lub istnieje duże ryzyko, że to nastąpi
error: Content is protected !!