• Go to:

Ostra kolka nerkowa

Kolka nerkowa jest stanem nagłym. Pojawia się przy zablokowaniu moczowodu przez kamień i towarzyszy jej silny ból. W razie jej wystąpienia należy jak najszybciej udać się do lekarza rodzinnego lub najbliższej izby przyjęć w celu złagodzenia objawów.

Do uśmierzania bólu zazwyczaj stosuje się NLPZ-y (niesteroidowe leki przeciwzapalne). Mogą być one przyjmowane doustnie (w postaci tabletek) lub doodbytniczo (w formie czopków). Jeśli NLPZ-y nie pomagają, stosuje się silniejsze leki przeciwbólowe, zwane opioidami, zwykle podawane dożylnie. Działaniem ubocznym opioidów są nudności.

W rzadkich przypadkach leki nie pomagają. Wówczas może być konieczne przeprowadzenie zabiegu wytworzenia odpływu dla, stale powstającego w nerce, moczu. Procedura ta nazywana jest odbarczeniem.

Istnieją dwie metody odbarczenia nerki:

  • wprowadzenie cewnika JJ do moczowodu poprzez cewkę moczową (ryc. 1)
  • wprowadzenie cewnika do nerki poprzez nakłucie w skórze, tzw. nefrostomia przezskórna (ryc. 2a i 2b)

Oba sposoby wykazują zbliżoną skuteczność.

ryc. 1: Cewnik JJ założony w celu umożliwienia swobodnego odpływu moczu z nerki.
ryc. 1: Cewnik JJ założony w celu umożliwienia swobodnego odpływu moczu z nerki.
ryc. 2a: Przezskórny cewnik nefrostomijny pozwala na bezpośrednie odprowadzanie moczu z nerki do worka drenażowego.
ryc. 2a: Przezskórny cewnik nefrostomijny pozwala na bezpośrednie odprowadzanie moczu z nerki do worka drenażowego.
ryc. 2b: Przezskórny cewnik nefrostomijny (nefrostomia) włożony do nerki.
ryc. 2b: Przezskórny cewnik nefrostomijny (nefrostomia) włożony do nerki.

Niedrożność i zapalenie nerki

Jeśli kolce nerkowej towarzyszy gorączka lub nietypowe zmęczenie należy natychmiast udać się do najbliższego urologa. Zleci on badania w celu sprawdzenia, czy doszło do uniedrożnienia i zapalenia nerki. Jeśli wynik badania okaże się pozytywny, niezbędne będzie bezzwłoczne odbarczenie nerki.

Po odbarczeniu nerki zostaną przepisane antybiotyki, żeby wyleczyć infekcję. Kamienie będzie można usunąć dopiero po jej ustąpieniu.

error: Content is protected !!