• Go to:

Po rozpoznaniu łagodnego powiększenia gruczołu krokowego lekarz zaleca leczenie chirurgiczne. W tej części opisano różne metody leczenia, które należy przeanalizować ze swoim lekarzem, aby wspólnie zdecydować, który sposób leczenia choroby jest najlepszy.

Czynniki, które mają wpływ na tę decyzję:

 • Nasilenie objawów oraz obniżenie jakość życia
 • Rozmiar prostaty
 • Rodzaj leczenia dostępnego w danym szpitalu oraz opinia lekarza prowadzącego. Pacjenta zachęca się, aby zapytał urologa o doświadczenie w proponowanej metodzie leczenia. Pacjent ma ponadto prawo dowiedzieć się, jak często dochodzi do powikłań przy zabiegach przeprowadzanych przez danego chirurga
 • Preferencje pacjenta dotyczące leczenia i jego system wartości. Nie ma jednej metody leczenia, która odpowiadałaby wszystkim pacjentom

Kiedy należy rozważyć leczenie operacyjne?

Leczenie operacyjne należy rozważyć, gdy:

 • Pomimo leczenia farmakologicznego objawy nasilają się
 • Występują powikłania łagodnego powiększenia gruczołu krokowego lub istnieje ryzyko ich pojawiania się. Potencjalne powikłania to:
  • Niewydolność nerek
  • Powiększenie nerek
  • Utrudnienie mikcji (zastój moczu)
  • Nawracające infekcje dróg moczowych
  • Nawracający krwiomocz
 • Pacjent nie toleruje leczenia farmakologicznego
 • Pacjent preferuje leczenie operacyjne od farmakologicznego

Podczas operacji lekarz usuwa powiększoną część gruczołu krokowego, zwaną gruczolakiem. Dostępne są różne metody leczenia operacyjnego, jednak wszystkie mają na celu zmniejszenie dolegliwości oraz umożliwienie przepływu moczu.

Główne metody leczenia operacyjnego:

 • Przezcewkowa elektroresekcja gruczołu krokowego
 • Przezcewkowe nacięcie gruczołu krokowego
 • Otwarta prostatektomia
 • Leczenie laserowe
 • Stenty wewnątrzcewkowe
 • Przezcewkowa ablacja igłowa
 • Przezcewkowa termoterapia mikrofalowa

W tej części omówiono także iniekcje etanolu i toksyny botulinowej do gruczołu krokowego. Nadal bada się efekty tych metod leczenia, a ich stosowanie jest wciąż w fazie eksperymentalnej.

Każda metoda leczenia posiada swoje zalety i wady. Wybór określonej metody zależy od indywidualnej preferencji i sytuacji pacjenta.

W części tej przedstawiono ogólne informacje na temat leczenia operacyjnego. Opisane tutaj sytuacje mogą różnić się w poszczególnych państwach.

error: Content is protected !!