• Go to:

Największym wyzwaniem dla Europejskiego Towarzystwa Urologicznego jest podniesienie standardów opieki urologicznej w Europie. Przez wiele lat ten cel był realizowany poprzez programy naukowe i edukacyjne dedykowane dla urologów.
W ostatnich latach okazało się, że te założenia można jedynie osiągnąć poprzez skierowanie się bezpośrednio do pacjentów i ich rodzin. Bardziej zaangażowani pacjenci – oto właśnie misja i cel ETU. Dobry przekaz informacji to dobre przygotowanie do rozmów na temat dotykających ich problemów. Takim pacjentom łatwiej jest także dzielić się z innymi wiadomościami na temat swojego stanu zdrowia i przebiegu leczenia. Zachęca to do owocnego dialogu pomiędzy lekarzem i pacjentem prowadząc na końcu do lepszego leczenia.

Nasza misja

Każdy urologiczny pacjent w Europie powinien mięć dostęp do najwyższej jakości informacji na temat dotykających go chorób. Misją Informacji dla Pacjentów od ETU jest dostarczenie wiarygodnych informacji w dziedzinie urologii które biorą pod uwagę najnowsze dane naukowe, rekomendacje ekspertów oraz potrzeby pacjentów. Te wiadomości muszą być spójne w treści jak i takiej samej jakości we wszystkich tłumaczeniach. Powinny także być dostosowane do sytuacji pacjentów w różnych krajach. Całość Informacji dla Pacjentów od ETU jest oparta na Wytycznych ETU.

Nasza wizja i ambicja

Mamy nadzieję, że za parę lat ta strona internetowa będzie zawierać informacje dla pacjentów, widea edukacyjne oraz obszerną bibliotekę z materiałami do ściągnięcia dotyczącymi wszystkich schorzeń urologicznych. Te informacje będą regularnie aktualizowane według najnowszych danych naukowych oraz opinii ekspertów. Będą one oczywiście dostępne we wszystkich językach europejskich.

Jak to osiągniemy?

Żeby zrealizować nasze cele pracujemy wspólnie wraz z wieloma entuzjastycznymi partnerami (link do strony partnerów) którzy rozwijają, oceniają, tłumaczą i adaptują materiały z tej strony.

Wraz z rozwojem sieci naszych partnerów będziemy w stanie poradzić sobie z większym zakresem działań i regularnie dodawać nowe materiały i języki. Dodatkowo chcemy polegać na szerokim zapleczu ETU w celu zapewnienia sobie takiej ilości ekspertyz jakiej będziemy potrzebować w tym projekcie.

Czy jest jeszcze miejsce dla większej ilości informacji dla pacjentów?

W internecie można znaleźć bardzo dużo informacji dla pacjentów. Każdego dnia tworzy się także bardzo materiałów drukowanych. Część z tych informacji pochodzi od zaufanych instytucji takich jak szpitale czy też narodowe służby zdrowia. Duża część informacji pochodzi niestety z niewiarygodnych i błędnych źródłach. Wierzymy, że dzięki stworzeniu kolejnego wiarygodnego źródła informacji dla pacjentów w internecie będziemy ważnym wkładem w sieć zaufanych portali zdrowotnych. Pozwali to pacjentom i ich rodzinom na prostszą i pewniejszą edukację w zakresie chorób urologicznych.

error: Content is protected !!