Nasi partnerzy

Narodowe Towarzystwa Naukowe

Narodowe Towarzystwa Naukowe

Klucz do sukcesu

Jednym z kluczy do sukcesu jest nasza współpraca ze stowarzyszeniami krajowymi. Wytyczne EAU dla pacjentów opierają się na doświadczeniu członków poszczególnych stowarzyszeń w wykonywaniu tłumaczeń i opracowywaniu treści merytorycznych

Ta strona zawiera przegląd stowarzyszeń (organizacji) zaangażowanych w tłumaczenie wytycznych dla pacjentów przygotowanych przez EAU.

Dominikańskie Towarzystwo Urologiczne (DTU)

Dominikańskie Towarzystwo Urologiczne (SDU) zostało stworzone w 1958 roku i obecnie zrzesza ponad 160 urologów. Jego celem jest promowanie aktywności naukowej i kulturalnej w dziedzinie urologii. Wspiera także wszystkie inicjatywy badań i rozwoju mające na celu podwyższenie kwalifikacji swoich członków. Od 2007 roku Towarzystwo jest członkiem Amerykańskiej Konfederacji Urologicznej (CAU).

Fińskie Towarzystwo Urologiczne (FTU) zostało założone w 1954 i ma obecnie prawie 200 członków. Urologia stała się specjalnością lekarską w Finlandii w 1999 roku. Obecnie aktywnie zawodowo pracuje w Finlandii 130 urologów z których jedna piąta to kobiety. Istnieje w tej chwili zwiększone zapotrzebowanie na opiekę urologiczną w jednym z najszybciej starzejących się populacji Europy. W ramach FTU istnieją cztery grupy badawcze związane ze schorzeniami prostaty, pęcherza moczowego, impotencji oraz nietrzymania moczu ( FinnProstate, FinnBladder, FinnImpo, FinnIC). Zimowe Dni Urologiczne odbywające się w lutym każdego roku są najważniejszym wydarzeniem organizowanym przez FTU razem z pielęgniarkami urologicznymi.

Polskie Towarzystwo Urologiczne (PTU)

Polskie towarzystwo urologiczne zostało założone w 1949 roku. Obecnie jego działalność odbywa się w ramach Sekcji Adeptów Urologii, Sekcji Endourologii i ESWL, Sekcji Urologów Wojskowych, Sekcja Seksuologii i Andrologii, Stowarzyszenia Pielęgniarek Urologicznych oraz w ramach oddziałów terenowych. Towarzystwo działa aktywnie na polu popularyzacji wiedzy dotyczącej urologii, wspiera badania naukowe w tej dziedzinie oraz zajmuje się tłumaczeniem wytycznych EAU na język polski.

Hiszpańskie Towarzystwo Urologiczne (HTU)

Hiszpańskie Towarzystwo Urologiczne zostało założone w 1911 roku. Obecnie zrzesza 1897 aktywnych członków i 200 rezydentów. Towarzystwo wydaje czasopismo “Actas Urológicas Españolas”, które jest także oficjalnym periodykiem Amerykańskiej Konfederacji Urologicznej (CAU). HTU ma wydzielone grupy robocze w dziedzinie onkologii, kamicy moczowej, laparoskopii i robotyce, urologii czynnościowej, andrologii, transplantacji oraz pediatrii. Rozwój naukowy jest prowadzony poprzez Fundację Badań Urologicznych (FIU).

Tureckie Towarzystwo Urologiczne (TTU)

Tureckie Towarzystwo Urologiczne zostało założone w 1933 roku. Zrzesza 1753 lekarzy oraz 600 rezydentów. Towarzystwo wydaje “The Turkish Journal of Urology”. W 2012 TTU zorganizowała swój 22 Kongres Narodowy. W 2010 w Istambule Turcja gościła XIX Kongres EAU wraz z VI South Eastern European Meeting (SEEM). Turcja jest jednym z pięciu krajów o największym dorobku naukowym w dziedzinie urologii, głównie dzięki pracom członków TTU. Towarzystwo kontynuuje pracę na rzecz postępów urologii w Turcji.

Croatian Society of Urology (HUD)

The Croatian Society of Urology (HUD) was founded in 1992. However, urology has a long history in Croatia as the first urological ward has been active since 1894. Today, the Croatian Society of Urology has more than 150 members and around 30 residents. The society is very active with yearly meetings usually held during regional congresses. It organises a national congress every four years. It acts as ongoing bridge between our patients and practicing urologists. We work in collaboration with the national organisation of urological nurses.

Hellenic Urological Association (HUA)

The Hellenic Urological Association (HUA) was founded in 1931, and has its headquarters in Athens. It consists of a scientific and educational body with the purpose of promoting the field of urology in Greece. HUA publishes the journal “Hellenic Urology.” Its members comprise of urologists and other specialized medical professionals. The association has ten subspecialty departments and the Endourology, Laparoscopy and Urotechnology Section has provided the Greek translation of EAU Patient Information.

Slovak Urological Society (SUS)

The Slovak Urological Society is from historical point of view a direct continuation of the professional activities of the Czechoslovak Urological Association.  The Slovak branch of the Czechoslovak Urological Association was established in  year 1957. Independent  Slovak Urological Society has been founded in year 1993, which has  now more than 370 members. The society has recently created a section for residents whose membership includes all young residents specialising in urological training. Duration of urological specialisation training is five years.

Cooperation with the Czech Urological Society represents a significant part of the international activities of the Slovak Urological Society. The second significant international function  is the activity within the European Association  of  Urology and  Central European Urological  Office. In the framework of this cooperation in the year 2010 was in Bratislava 10th   Central European Meeting. Nearly 400 participants have registered for the anniversary meeting with many coming from neighboring countries such as Romania, Poland, Slovenia, Czech Republic and  Hungary.

In Slovakia, there is a total  22 urological departments, which carry out the open urological, endoscopical and laparoscopic procedures. We have one centre for robotic surgery  and five centres for  kidney transplantation.

One of our major challenges are efforts  to bring to our patients the most advanced urological  diagnostic and therapeutic procedures.

Urological Association of Kosovo (UKK)

The Urological Association of Kosovo (UKK) was established in Prishtina in 2001. The association holds symposia where they invited urologists from Albania, Macedonia, Turkey, and Hungary, as well as presenters from the EAU. The UKK also organizes the Prostate Days for the general public and an annual scientific meeting on urological problems. All Kosovar urologists are members of the EAU.

Czech Urological Society (CUS)

Under construction.