• Go to:

Baczna obserwacja jest rodzajem leczenia opartym na obrazie klinicznym chorego. Jej celem jest regularna kontrola stanu zdrowia i wdrożenie dalszego leczenia dopiero w momencie, gdy pojawią się pierwsze objawy choroby. Stanowi ona element opieki paliatywnej. Lekarz może zaproponować czujną obserwację organizmu, jeśli nie występują żadne objawy choroby, a stężenie PSA (antygenu specyficznego dla prostaty) we krwi szybko się podnosi. Baczna obserwacja może być także opcją leczenia, jeśli inne terapie są przeciwwskazane lub jeśli pacjent sam zdecyduje się na takie postępowanie ze względu na swoje preferencje i oczekiwania. Swoją indywidualną sytuację należy jednak omówić z lekarzem prowadzącym.

error: Content is protected !!