• Go to:

Co to jest rak nerki?

Rak nerki jest złośliwym rozrostem (guzem złośliwym) nerki. Jego medyczna nazwa to rak nerkowokomórkowy. Guz nerki może być także łagodny.

Rak nerki to pojęcie ogólne. Istnieje wiele typów guzów nerki i stopni ich zaawansowania. Przebieg i leczenie choroby zależą od cech guza i specjalistycznej wiedzy zespołu lekarskiego.

Rak nerki stanowi 2% występujących na świecie nowotworów. W ostatnich 20 latach liczba przypadków zachorowań na raka nerki w Europie nieznacznie wzrosła. Jednocześnie poprawiła się przeżywalność pacjentów prawie w całym regionie. Dzięki częstszemu stosowaniu i ulepszeniu technik obrazowania, na przykład ultrasonografii (USG) i tomografii komputerowej (TK), wykrywa się więcej nowotworów nerek we wczesnych stadiach zaawansowania.

Mężczyźni częściej niż kobiety chorują na raka nerki. Większość przypadków jest diagnozowana między 60. a 70. rokiem życia pacjentów.

Poszczególne działy tego tematu dostarczają ogólnych informacji dotyczących raka nerki, sposobów jego diagnozowania oraz możliwości leczenia — swoją indywidualną sytuację należy jednak omówić ze swoim lekarzem prowadzącym.

Jaka jest funkcja nerek?

Nerki to parzysty narząd w kształcie fasoli, położony w tylnej części jamy brzusznej. Ich funkcją jest filtracja krwi i usuwanie z moczem produktów przemiany materii. Są one ważne ze względu na to, że regulują wiele procesów zachodzących w organizmie, w tym ciśnienie tętnicze i produkcję krwinek czerwonych, oraz utrzymują w zdrowiu układ kostny (ryc. 1).

Leczenie

Po zdiagnozowaniu raka nerki ograniczonego do narządu lekarz może zaproponować jedną z następujących metod postępowania: aktywny nadzór, nefrektomię częściową, nefrektomię radykalną, ablację prądem o częstotliwości radiowej lub krioterapię. Każda z nich ma swoje zalety i wady – wybór zależy od indywidualnego stanu danego pacjenta.

Po zdiagnozowaniu miejscowo zaawansowanego raka nerki lekarz może zaproponować leczenie przez nefrektomię radykalną lub embolizację. Każda z tych metod ma swoje zalety i wady – wybór zależy od stanu danego pacjenta.

Nowotwory nerek mogą rozsiewać się do innych narządów lub poza regionalnych (odległych) węzłów chłonnych. Stan taki nazywamy uogólnioną chorobą nowotworową. Guz nerki określany jest wówczas jako guz (nowotwór pierwotny, a zmiany w innych narządach są nazywane przerzutami. Onkolog może zalecić operację chirurgiczną, zwykle w połączeniu z terapią antyangiogenną, rodzajem terapii celowanej. W rzadkich przypadkach stosuje się immunoterapię. Inną opcją leczenia przerzutów jest radioterapia.

Rozsiana choroba nowotworowa jest zasadniczo nieuleczalna. Postępowanie terapeutyczne ma na celu zmniejszenie wielkości guza pierwotnego oraz przerzutów – daje to pacjentowi szansę dłuższego przeżycia i łagodzi dolegliwości.

Niniejsze informacje zaktualizowano w maju 2018 roku.

Zawiera ogólne informacje na temat tej choroby. W przypadku szczegółowych pytań dotyczących konkretnej sytuacji zdrowotnej, należy skonsultować się z lekarzem.

Podane informacje zostały opracowane przez Europejskie Towarzystwo Urologiczne.

Zawartość ulotki jest zgodna z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Urologicznego.

Autorzy serii:

  • dr Bülent Akdoǧan – Ankara, Turcja
  • dr Sabine D. Brookman-May – Monachium, Niemcy
  • prof. dr Martin Marszalek – Wiedeń, Austria
  • dr Andrea Minervini – Florencja, Włochy
  • prof. Haluk Özen – Ankara, Turcja
  • dr Alessandro Volpe – Novara, Włochy
  • Bodil Westman – Sztokholm, Szwecja
error: Content is protected !!