• Go to:

Co to jest rak nerki miejscowo zaawansowany?

Rak nerki miejscowo zaawansowany jest nowotworem, który z nerki rozprzestrzenił się do sąsiadujących z nią (bezpośrednio lub pośrednio) naczyń krwionośnych, innych tkanek, narządów czy węzłów chłonnych. W zależności od zakresu występowania zmian przerzutowych (jak daleko guz rozprzestrzenił się poza nerkę) określa się III lub IV stopień (stadium) zaawansowania (ryc. 1 i 2).

Po zdiagnozowaniu miejscowo zaawansowanego raka nerki lekarz może zaproponować leczenie przez nefrektomię radykalną lub embolizację. Każda z tych metod ma swoje zalety i wady – wybór zależy od stanu danego pacjenta.

W tym dziale znajduje się opis różnych procedur, które należy przedyskutować ze swoim lekarzem i dopasować do własnej sytuacji. Trzeba również mieć na uwadze, że w różnych krajach istnieją różne systemy opieki zdrowotnej.

Ryc. 1. Stopień III – guz zajął żyłę nerkową i/lub tkanką tłuszczową okołonerkową i/lub żyłę główną
Ryc. 1. Stopień III – guz zajął żyłę nerkową i/lub tkanką tłuszczową okołonerkową i/lub żyłę główną
Ryc. 2. Stopień IV – guz naciekł jeszcze dalej za nerkę, przechodząc za powięź nerkową i dokonując inwazji nadnercza. Czasem występuje też powiększenie węzłów chłonnych.
Ryc. 2. Stopień IV – guz naciekł jeszcze dalej za nerkę, przechodząc za powięź nerkową i dokonując inwazji nadnercza. Czasem występuje też powiększenie węzłów chłonnych.

Metody leczenia

Najczęstszym sposobem postępowania przy raku nerki miejscowo zaawansowanym jest chirurgiczne usunięcie zmienionego chorobowo narządu.
W przypadku nowotworu nerki miejscowo zaawansowanego zwykle stosuje się procedurę zwaną nefrektomią radykalną. Oznacza to, że usuwa się zmienioną nowotworowo nerkę oraz otaczające ją tkanki. Nefrektomia radykalna może być przeprowadzona techniką operacji otwartej lub laparoskopowej. Jeśli zabieg chirurgiczny jest niemożliwy lub zbyt ryzykowny, lekarz może zalecić embolizację.

Przy planowaniu ścieżki leczenia należy omówić z lekarzem następujące zagadnienia:

  • dotychczasową historię swojego zdrowia,
  • występowanie nowotworów nerek w rodzinie,
  • stan czynnościowy nerek,
  • ewentualna obecność tylko jednej nerki,
  • występowanie nowotworu w jednej lub w obu nerkach,
  • metody leczenia dostępne w danym szpitalu,
  • doświadczenie lekarza w zalecanej metodzie leczenia,
  • osobiste preferencje chorego,
  • wsparcie podczas leczenia i po jego zakończeniu.
error: Content is protected !!