• Go to:

Nadzór jest jednym ze sposobów postępowania przy raku nerki ograniczonym do narządu, w którym lekarz bacznie monitoruje nowotwór. Jest on zalecany, gdy zabieg chirurgiczny nie jest najlepszym rozwiązaniem w danej sytuacji, a rozmiar guza nie przekracza czterech centymetrów.

Przeciwwskazaniami do zabiegu chirurgicznego mogą być zarówno wiek pacjenta, jak i współistniejące schorzenia, co sprawia, że operacja stanowi większe niebezpieczeństwo. W celu ustalenia, czy aktywny nadzór jest dobrą opcją, lekarz może zlecić wykonanie biopsji guza nerki, aby zbadać, czy nowotwór ma charakter łagodny, czy złośliwy. W przypadku jego złośliwości, co wyklucza stosowanie metody nadzoru, zostanie zalecone inne postępowanie.

Jeśli pacjent kwalifikuje się do aktywnego nadzoru, lekarz ustala rygorystyczny harmonogram wizyt. W trakcie każdej wizyty zadaje on pytania na temat zauważalnych zmian w stanie zdrowia, przeprowadza badanie fizykalne oraz omawia wyniki analizy krwi. Przed każdą wizytą wykonywana jest tomografia komputerowa lub ultrasonografia jamy brzusznej, aby określić tempo wzrostu guza. Czasami lekarz zleca również prześwietlenie klatki piersiowej w celu kontroli płuc.

W większości przypadków wizyty kontrolne odbywają się co trzy miesiące w pierwszym roku po rozpoznaniu nowotworu, w kolejnych dwóch latach co sześć miesięcy, a następnie co rok.

Ogólnie rzecz ujmując, małe guzy nerek rosną wolno i rzadko szerzą się na inne narządy. Jeśli badania monitorujące ujawnią szybkie tempo wzrostu guza lub pojawią się objawy wskazujące na zaawansowanie choroby nowotworowej, lekarz prowadzący natychmiast zaplanuje odpowiednie leczenie.

Może to być częściowa lub radykalna nefrektomia albo ablacja guza (ablacja prądem o częstotliwości radiowej lub krioterapia). Czynniki, które wpływają na decyzję o wyborze metody leczenia, to:
•wiek pacjenta,
•ewentualne współistniejące schorzenia,
•umiejscowienie guza,
•podtyp nowotworu.

Decydując się na leczenie chirurgiczne, należy zawsze preferować, jeśli to możliwe, nefrektomię częściową. Celem tej operacji jest usunięcie części nerki wraz z guzem i pozostawienie maksymalnej ilości zdrowej tkanki nerkowej.

error: Content is protected !!