• Go to:

Onkolog może zasugerować wzięcie udziału w badaniu klinicznym. Jest to pewnego rodzaju eksperyment medyczny, w którym ocenia się działanie nowych leków. Może też być to próba nowej sekwencji stosowania leków lub innego dawkowania dostępnych produktów leczniczych.

Uczestnictwo w badaniach klinicznych daje szereg korzyści: przede wszystkim umożliwia otrzymanie leków, które jeszcze nie są powszechnie dostępne (zostały one jednak wcześniej sprawdzone w celu wykluczenia dodatkowego ryzyka zdrowotnego). Zdarza się również, że testowana jest inna kolejność podawania leków lub ich nowa kombinacja.

Lekarz udzieli wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia decyzji o przystąpieniu do procedury. Symptomy choroby nowotworowej i ogólny stan zdrowia będą monitorowane częściej i dokładniej niż podczas rutynowej terapii.

Warto wiedzieć, że można wycofać się z badania klinicznego w dowolnym momencie, bez podawania przyczyny.

error: Content is protected !!