• Go to:

Terapia lekowa jest częstym postępowaniem przy raku nerki z przerzutami. Stosowane leki działają na mechanizmy wzrostu guza. Istnieje kilka rodzajów terapii:

Decyzje dotyczące terapii podejmowane są po wnikliwym rozważeniu ogólnego stanu zdrowia pacjenta, jego objawów chorobowych oraz indywidualnego rokowania, a także ewentualnym wykonaniu kolejnych badań, w tym badań obrazowych.

W większości przypadków uogólnionego raka nerki zaleca się terapię antyangiogenną. Gdy rozpoznany został rzadko występujący podtyp nowotworu lekarz prowadzący może zaproponować chemioterapię w połączeniu z immunoterapią.

error: Content is protected !!