• Go to:

Lekár špecialista zameraný na zobrazovacie metódy. Pri nádorových ochoreniach rádiológ vyhodnocuje RTG, ultrasonografické vyšetrenie, CT, MRI alebo iné zobrazovacie vyšetrenia s cieľom diagnostikovať alebo monitorovať ochorenie.

error: Content is protected !!