Knižnica

Benígna hyperplázia prostaty

Benígna hyperplázia prostaty

Základné informácie o benígnom zväčšení prostaty

PDF | 23-06-2016 | 1.42 MB | Download

Benígne zväčšenie (hyperplázia) prostaty (BPH)

PDF | 04-05-2016 | 1.27 MB | Download

LUTS – (lower urinary tract symptoms) = symptómy (príznaky) dolných ciest močových a diagnostika BPH (= BPE = BHP)

PDF | 04-05-2016 | 2.10 MB | Download

Pozorné sledovanie a vyčkávanie pri benígnom zväčšení (hyperplázii)prostaty (BPH = BPE = BHP)

PDF | 21-06-2016 | 1.53 MB | Download

Medikamentózní léčba LUTS u mužů s BPH

PDF | 23-06-2016 | 1.18 MB | Download

Chirurgické riešenie LUTS u mužov s BPH

PDF | 22-06-2016 | 3.08 MB | Download

Život s benígnym zväčšením (hyperpláziou) prostaty (BPH = BPE = BHP)

PDF | 21-06-2016 | 1.07 MB | Download

Slovníček pojmov

PDF | 23-06-2016 | 832.40 KB | Download