Knižnica

Noktúria

Noktúria

Základné informácie o noktúrii

PDF | 18-02-2016 | 1.07 MB | Download

Noktúria

PDF | 18-02-2016 | 1.03 MB | Download

Diagnostika noktúrie

PDF | 18-02-2016 | 1.03 MB | Download

Liečba noktúrie

PDF | 18-02-2016 | 1.27 MB | Download

Režimové opatrenia pri noktúrii

PDF | 18-02-2016 | 1.02 MB | Download

Život s noktúriou

PDF | 18-02-2016 | 1.03 MB | Download

Slovník

PDF | 18-02-2016 | 912.29 KB | Download