• Go to:

Medikamentózna liečba je častou voľbou pri metastatickej rakovine obličky. Existuje niekoľko typov liečby:

Tieto lieky ovplyvňujú mechanizmy rastu nádorov. Všetky rozhodnutia týkajúce sa vhodnej liečby sa prijímajú po starostlivom zvážení vášho stavu, príznakov a prognózy. Na výber vhodnej liečby sa používajú tiež ďalšie testy a zobrazovacie techniky.

Vo všeobecnosti sa pri rakovine obličky používa antiangiogénna liečba. Ak máte zriedkavý typ rakoviny obličky, lekár vám môže odporučiť chemoterapiu v kombinácii s imunoterapiou.

error: Content is protected !!