• Go to:

Močová inkontinencia je problém, ktorý je potrebné správne diagnostikovať, aby bolo možné nasadiť najvhodnejšiu liečbu. Hovoriť o únikoch moču môže byť nepríjemné, ale nevyhnutné. Urológ je schopný liečbou zmierniť vaše ťažkosti alebo dokonca inkontinenciu vyliečiť. Pred liečbou inkontinencie je potrebné určiť typ inkontinencie, aby mohol lekár zvoliť najvhodnejší typ liečby.

Táto časť opisuje rôzne testy a vyšetrenia, ktoré môžu vášmu urológovi pomôcť lepšie posúdiť vaše ťažkosti. Je dôležité si uvedomiť, že v rôznych krajinách sa môžu vyšetrenia líšiť.

Anamnéza

Váš ošetrujúci lekár sa vás opýta na anamnézu, aby určil typ močovej inkontinencie. Anamnéza zahŕňa všetky prekonané ochorenia, operácie či úrazy, ako aj lieky, ktoré užívate, pretože to všetko môže súvisieť so vznikom inkontinencie alebo vplývať na vaše symptómy.

Lekár sa môže opýtať:

 • či užívate nejaké lieky, ak áno, tak aké
 • či fajčíte
 • kedy a koľko tekutín pijete
 • či a v akej miere konzumujete alkohol či kávu
 • na absolvované operácie
 • na črevné ťažkosti
 • na počet tehotenstiev a pôrodov
 • na menopauzu

Lekár sa môže pýtať aj na vplyv inkontinencie na váš každodenný život. Napríklad:

 • ako často chodíte na toaletu
 • ako často u vás dochádza k úniku moču
 • či vám moč uniká pri smiechu, kašli alebo kýchaní
 • či sa v noci kvôli močeniu budíte
 • či sa musíte ponáhľať na toaletu, keď cítite nutkanie močiť
 • či máte po vymočení pocit nedostatočne vyprázdneného močového mechúra

Môže sa vás pýtať aj na váš sexuálny život a čo očakávate od liečby.

Telesné vyšetrenie

Lekár vykoná telesné vyšetrenie brucha a podbrušia, aby vylúčil zväčšený močový mechúr. Môže vás požiadať, aby ste zakašľali pri naplnenom mechúre, aby zistil, či netrpíte stresovým únikom moču – stresovou inkontinenciou. Je dôležité vyšetriť svaly panvového dna, u mužov vyšetrením cez konečník spoločne s vyšetrením prostaty (Obr.1a), u žien gynekologickým vyšetrením.

Obr. 1: Vyšetrenie prostaty pohmatom cez konečník na posúdenie veľkosti, tvaru a konzistencie prostaty.
Obr. 1: Vyšetrenie prostaty pohmatom cez konečník na posúdenie veľkosti, tvaru a konzistencie prostaty.

Dotazníky pre pacientov

Lekár vás môže požiadať o vyplnenie špeciálneho dotazníka, ktorý pomôže lepšie pochopiť vaše ťakosti a posúdiť, ako ovplyvňujú váš každodenný život. Dotazníky môžu slúžiť aj na sledovanie vývoja vašich symptómov v čase.

Mikčný denník

Lekár vás môže požiadať o vyplnenie mikčného denníka. Budete si zapisovať. koľko tekutín vypijete, ako často ste močili a objem vymočeného moču. Mikčný denník je užitočný na presnejšie zhodnotenie vašich problémov.

Vyšetrenie moču

Odovzdáte vzorku moču na laboratórne vyšetrenie, ktoré okrem iného vylúči prítomnosť infekcie močových ciest.

Hodnotenie reziduálneho moču

Rezíduum, alebo reziduálny moč, je objem moču, ktorý zostáva v močovom mechúre po vymočení. Rezíduum je možné odmerať cievkovaním (zavedením katétra cez močovú rúru do mechúra) alebo ultrasonografickým vyšetrením močového mechúra. Zvýšené množstvo rezídua môže prispievať k zhoršeniu inkontinencie a predstavuje rizikový faktor pre vznik infekcií močových ciest.

Vložkový text

Pri tomto teste vás lekár požiada o použitie absorpčnej vložky, zvyčajne na 1 až 24 hodín. Potom sa vložka odváži a zhodnotí sa tak množstvo uniknutého moču. Lekár alebo sestra vám podrobne vysvetlia, ako tento test prebieha.

Urodynamické vyšetrenie

Urodynamické vyšetrenie prináša podrobnejšie informácie o mikčnom cykle a slúži na posúdenie funkcie svalov močových ciest. Existuje viac druhov urodynamických vyšetrení, ktoré môže lekár použiť, vrátane uroflowmetrie a invazívneho urodynamického vyšetrenia.

Uroflowmetria

Jednoduchý urodynamický test, ktorý hodnotí rýchlosť prúdu moču. Vyšetrenie sa robí v oddelenej miestnosti urologickej ambulancie, ktorá pacientom zaistí dostatočné súkromie. Pacient pri vyšetrení močí do špeciálnej nádoby – uroflowmetra (Obr. 2). Vyšetrenie pomôže zistiť prítomnosť prekážky v prietoku moču.

Invazívne urodynamické testy

V prípade závažnej inkontinencie, ktorá vyžaduje operáciu, sa robí invazívne urodynamické vyšetrenie. Vyšetrenie je potrebné najmä u pacientov, ktorí už absolvovali operáciu brušnej dutiny, alebo ak vaša diagnóza nie je s istotou stanovená.

Pri tomto vyšetrení vám lekár alebo sestra zavedie katéter (cievku) do močovej rúry a do konečníka, ktorou budú merať tlak v brušnej dutine a v mechúre. V niektorých prípadoch sa mechúr naplní sterilnou tekutinou pomocou zavedeného katétra cez močovú rúru. Po naplnení mechúra sa pacient vymočí do uroflowmetra. Vyšetrenie sa volá plniaca a mikčná cystometria.

Cystoskopia

Pri tomto vyšetrení sa lekár za pomoci malej kamery pozerá cez močovú rúru do močového mechúra. Cystoskopia nie je bežné vyšetrenie pri inkontinencii. Používa sa, ak sa inkontinencia spája s ďalšími zdravotnými ťažkosťami, napríklad prítomnosť krvi v moči, alebo pri nejasnej diagnóze.

Zobrazovacie metódy

Základným vyšetrením je sonografia (ultrazvukové vyšetrenie). Pri tejto technike zvukové vlny s vysokou frekvenciou vytvárajú obraz mechúra alebo ďalších častí močového systému. Iné zobrazovacie metódy sa na vyšetrenie inkontinencie bežne nepoužívajú.

error: Content is protected !!