Chirurgické riešenie LUTS u mužov s BPH

TURP

Transuretrálna resekcia prostaty (TURP)

TURP je štandardná chirurgická liečba BPH. Cieľom je odstránenie tej časti prostaty, ktorá spôsobuje ťažkosti. Tento zákrok sa vykonáva cez močovú trubicu, bez rezu v podbruší.

Tento postup je označovaný ako minimálne invazívna terapia.

Kedy by som mal zvážiť TURP?

Dnes je TURP chirurgickou metódou voľby u mužov so stredne ťažkými až ťažkými príznakmi spôsobenými BPH. Najvhodnejší je u mužov s prostatou vo veľkosti 30-80 ml.

eye
Show me in-depth information
+

Prečítajte si viac informácií o TURP, ako sa pripraviť a čo očakávať po zákroku. Táto časť obsahuje ukážky TURP.