Som urologický pacient

Čo je urológia?

Čo je urológia?

Urológia je odbor medicíny, ktorý sa zaoberá močovým ústrojenstvom žien a močovo-pohlavným ústrojenstvom mužov. S postupným starnutím populácie sa urologické ochorenia stávajú čoraz častejšími.

Čo sú urologické ochorenia?

Urologické ochorenia sa môžu vo svojej podstate veľmi líšiť. Urológovia berú do úvahy všetky funkcie močového ústrojenstva, pričom dokážu poskytnúť chirurgický aj medikamentózny spôsob liečby. Urológovia sa v rámci svojho odboru často užšie špecializujú, napríklad na urologickú onkológiu.
Medzi urologické ochorenia patria:

Obličkové a močové kamene
Nezhubné zväčšenie prostaty
Rakovina obličiek
Rakovina prostaty
Rakovina močového mechúra
Rakovina semenníkov
Rakovina penisu
Rakovina močovej trubice

Dráždivý močový mechúr
Noktúria
Inkontinencia moču
Sexuálna dysfunkcia
(napríklad erektilná dysfunkcia)
Mužská neplodnosť
Panvové bolesti
Urologické infekcie

Ako si dohodnem vyšetrenie u urológa?

Ak máte pochybnosti o svojom zdravotnom stave, mali by ste ísť za svojim praktickým lekárom, ktorý váš stav zhodnotí. Ak to bude potrebné, pošle vás na urologické vyšetrenie.